Příspěvek Rady rodičů

Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili roční příspěvek na činnost Rady rodičů, aby tak neprodleně učinili:

Kč 1.600,-/dítě na účet č. 8464671001/5500

(splatný do 31. 10. 2019)

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 800,– okamžitě a zbytek do 31. 1. 2020.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 160,–/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

Děkujeme za spolupráci.