Školní zahrada

ENVIRONMENTÁLNÍ ČÁST ZAHRADY

V létě 2019 mateřská škola získala finanční prostředky od MČ Praha 5 na částečnou rekonstrukci a modernizaci herních prvků na školní zahradě. Na zahradě byly postavené týpí pro děti a palisáda, která domečky chrání a zabezpečuje dětem soukromí pro jejich hru. Tento projekt dětem dále poskytl telefon, venkovní kuchyňku, hmatových chodníček, lavičky kolem stromů, polytechnické stoly pro kutily, kreslící tabule a zvonkohru.

ZÁHONY

Na školní zahradě přibyly nové záhony, které školka získala v rámci projektu Záhony pro školy. O jeden záhon se starají děti z modré a zelené třídy a pěstují ředkvičky, hrášek, narcisy, dýně a afrikány. Druhý vyvýšený záhon patří žluté a červené třídě. Ty pěstují mrkve, narcisy, afrikány a tulipány. Do budoucna máme v plánu pěstovat také bylinky a další zeleninu. Už teď se těšíme na první sklizeň. Součástí projektu byla také instalace kompostéru, kam děti odnáší bio odpad ze školní jídelny a učí se tak neplýtvat potravinami.

SKLUZAVKA DO SVAHU

Skluzavka do svahu je již provozu schopná, neboť veškeré závady zjištěné při revizi byly odstraněny.

PLOTY

Ploty rozdělující školní zahradu a prostor pro příjem zásob do školní jídelny již stojí. Byla dokončena instalace bezpečnostního systému. Otevírání branky je zajištěno čipy. Věříme, že ploty zajistí větší bezpečnost dětí při pobytu na zahradě.

VENKOVNÍ UČEBNA PRO POLYTECHNICKOU VÝCHOVU

Škola se zapojila do realizace projektu HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme předkládaného v rámci výzvy č. 37. Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z Operačního programu Praha Pól růstu ČR. Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro pro rozvíjení polytechnických a přírodovědných dovedností dětí. Při zpracování projektové žádosti za účelem získání finanční podpory z OPPPR v rámci výzvy č. 37 škole pomáhá firma Zlepšovatelé s.r.o.