Profese – zaměstnání, bydlení

Milí rodiče,

v tomto týdnu jsme se zaměřili na profese, bydlení – řešení situací. / Např. – pojmenuj věci jedním slovem, pověz, jaké jsou tyto věci, pověz, co dělají věci, uhádni řemeslníka – jmenujte nějakou činnost – prodávat, malovat, řídit auto, …! Srovnávání.

Prevence rizikového chování – ve třídě máme pravidla zaměřená na vzájemnou ohleduplnost, respekt, nevhodného zacházení s majetkem MŠ, ničení věcí, ubližování a další témata, která jsou podávána formou pohádek a příběhů –  pohádky – Čert a Káča, Byla jednou koťata, O neposlušných kůzlátkách, … / obrazová galerie – šatna MŠ /

 

 

 

Miládka, Lucinka, Janička