Režim dne

6:30 – 9:00 Hry a činnosti dle volby dětí
Tělovýchovné činnosti
9:00 – 9:15 Hygiena, svačina
9:15 – 10:00 Ranní kruh
Řízené činnosti
Hodnotící kruh
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00- 15:00 Hygiena, oběd
Odpolední odpočinek, individuální činnosti s dětmi
Hygiena, svačina
15:00 – 17:00 Hry a činnosti dle volby dětí
Individuální činnosti s dětmi