Rada rodičů

Příspěvky na rok 2017/2018

Prosíme všechny rodiče o včasné uhrazení ročního příspěvku na činnost Rady rodičů ve výši:

Kč 1.400,-/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2017

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u školného/stravného, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 700,– do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2018.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 140,-/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

Předem děkujeme za spolupráci!


Rada rodičů při MŠ Kurandové v příštím školním roce

Vážení rodiče,

pro příští školní rok potřebujeme doplnit uvolňující se místa v Radě rodičů naší školky. Aby nová Rada rodičů měla co největší možný vliv na nastavení akcí pro příští školní rok hrazených z příspěvků rodičů, bylo by nejvýhodnější, kdyby se tato nová Rada rodičů sestavila ještě před koncem školního roku. Oficiálně se ujme své funkce v září 2017 poté, co ji rodiče odsouhlasí svým hlasováním před třídními schůzkami v jednotlivých třídách.

– Máte chuť pomoci školce při výběru programů, které v průběhu roku zavítají do školky?

– Máte jakékoli nápady, které by mohly školce jakkoli pomoci?

– Máte čas se sejít jednou až dvakrát za pololetí ve večerních hodinách s ostatními členy Rady rodičů a probrat vše důležité?

Pokud ano, prosím napište na rada.rodicu@post.cz a my Vás budeme následně kontaktovat s dalšími informacemi.

 

MOC se těšíme na nové tváře a nové nápady!

za Radu rodičů

Lucie Urbančíková


Slavnosti slunovratu

Vážení rodiče, tak jak se v naší školce již stalo tradicí, i letos se budeme moci rozloučit s končícím školním rokem a s odcházejícími školáky na zahradě naší školky. Ve čtvrtek 22. června 2017 se od 16:30 bude konat Slavnost slunovratu, která bude bez nadsázky kouzelná. O podrobné informace se s Vámi včas podělíme. Nyní považujeme za důležité abyste si tento den a čas zaznamenali do svých rodinných kalendářů a pozvali babičky, dědečky a další rodinné příslušníky. Upřímně se těšíme na hojnou účast!

za Radu rodičů

Lucie Urbančíková

Další informace o červnových akcích zde.


Přání rady rodičů do roku 2017


Milí drazí rodičové,

první třídní schůzky a zároveň i setkání s radnou rodičů je za námi. Zápis z těchto událostí (září 2016) je možno nalézt zde.


Vážení a milí rodiče,

ještě než se všichni rozjedeme na prázdniny, dovolte mi, abych se s Vámi za celou Radu rodičů rozloučila, popřála Vám pohodové, odpočinkové ale i rodinné léto a upřímně se těším na viděnou v září 2016. Pevně věřím, že i v letošním roce se ve školce líbilo Vaším dětem i Vám a že příští rok se nám podaří společně vymyslet, zrealizovat, případně vylepšit ještě více programů než letos.

A nyní již zbývá jen se rozloučit – půjčím si slova Macha a Šebestové: „Je čas vykročit směrem ke sluncem zalitým prázdninám…“

Lucie Urbančíková

za Radu rodičů při MŠ Kurandové

P.S. V červnu jsme se dozvěděli výsledek i druhého grantového řízení, ve kterém jsme se snažili získat finance na inovování školní zahrady – i přes obrovské nasazení nás všech jsme grant nezískali. Nicméně v naší snaze vylepšit školkovou zahradu nepolevujeme, v září Vás budeme informovat o podrobnostech.


Vážení rodiče,
v pondělí 22.2. proběhl „Čaj o páté“ na téma Jak bychom mohli změnit zahradu naší školky. Shrnutí základních informací o možnostech, které se nám nabízejí a o tom, co v tomto směru podnikáme je na letáčku, který je přiložený k této zprávě a který také dostanete vytištěný. Co je v tuto chvíli nejdůležitější? Pro druhou grantovou přihlášku je velmi, velmi důležité, abychom získali co nejvíce názorů a podnětů od Vás, rodičů. Proto jsme sestavili *anonymní online dotazník*, který obsahuje jednoduché otázky týkající se aktivit dětí venku a stavu naší školkové zahrady. Prosíme _*vyplňte dotazík nejpozději do půlnoci 9. března 2016 (středa).*_ Poté výsledky vyhodnotíme, zapracujeme do grantové přihlášky a samozřejmě zveřejníme na školkových webových stránkách a nástěnkách určených pro Radu rodičů.

Dotazník naleznete na následujícím webové adrese:
http://www.survio.com/survey/d/D9K6W4N1U5K6N7K4U

Výsledky dotazníku pro rodiče – březen 2016

Letáček Babiččina zahrada – na web

Pokud budete mít jakékoli dotazy, prosím, napište. Své dotazy pište na nově zřízenou a lépe zapamatovatelnou adresu *rada.rodicu@post.cz*. Předem moc děkuji za Váš čas a za spolupráci. Děkuji, že nám svými odpověďmi pomáháte zlepšit zahradu školky.
Lucie Urbančíková za Radu rodičů při MŠ Kurandové


Tento týden proběhla schůzka několika rodičů s paní ředitelkou, kteří měli dotazy týkající se různých témat, např. provozu školky, center, atd. Schůzky se zúčastnila i Lucie Urbančíková jako zástupce Rady rodičů v roli „přísedícího“. Ze schůzky vzešlo několik nápadů, které se všem třem zúčastněným stranám (paní ředitelka, rodiče, Rada rodičů) líbily tolik, že je chceme co nejdříve převést do života.

 Tím prvním nejaktuálnějším nápadem jsou třídní schůzky – prostor pro rodiče zeptat se vyučujících na věci, na které se nestačí zeptat „mezi dveřmi“ při odevzdávání či vyzvedávání dětí. První schůzky budou naplánovány na březen. O termínu konání těchto schůzek v jednotlivých třídách budete včas informováni.

Úvodu všech třídních schůzek se zúčastní paní ředitelka, která bude připravena zodpovědět obecné otázky související s fungováním školky. Poté budou paní učitelky a pan učitel odpovídat otázky rodičů související s fungováním jednotlivých tříd.

 Tyto třídní schůzky nijak nenahradí pravidelné osobní konzultace vyučujících s rodiči. Třídní schůzky pouze rozšíří prostor pro probrání různých „obecných“ témat a vašich otázek v příjemné a otevřené atmosféře.

 Vaše Rada rodičů, 4. února 2016


Vážení rodiče,

byť by se to tak na první pohled mohlo zdát, na Ježíška jsme nazapomněly. Jelikož se v minulosti ze „sbírek“ na vánoční dárky vybralo velmi málo peněz a samotné vybírání peněz je organizačně i administrativně náročné (paní učitelky nesmí ve třídách vybírat peníze pro Radu rodičů), rozhodly jsme se letos vánoční dárky obstarat z ročních příspěvků (v minulosti byl stejně rozdíl mezi vybranou a potřebnou částkou hrazen z prostředků Rady).

Pokud však máte zájem školce přispět jakoukoli částkou, je samozřejmě možné přispět kdykoliv v průběhu celého roku. Hned z kraje roku budeme například řešit již avizovanou koupi nových kšiltovek.

Závěrem bychom vám chtěly popřát co nejpohodovější Vánoční svátky a naší školce štěstí pří získání alespoň jednoho grantu pro zvelebení školní zahrady:

Rada rodičů


Vážení rodiče,

 dovolte nám, abychom Vás informovaly o dění v Radě rodičů.

 Díky sponzorským darům, které jsme získaly v loňském roce, na konci školního roku v červnu 2015 na účtu Rady rodičů zbylo 40 000 Kč. Rozhodly jsme se, že se tyto prostředky budeme snažit využít co nejlépe a s co největším a nejdlouhodobějším přínosem pro děti. Jelikož děti ve školce tráví skoro polovinu času venku, rozhodly jsme se zaměřit se na obohacení školkové zahrady.

 I když je zahrada naší školky velmi dobře vybavena různými herními prvky – klouzačkami, prolézačkami, atd., stále poskytuje velký prostor pro doplnění o různé přírodní prvky. Proto jsme jako Rada rodičů, v úzké spolupráci s paní ředitelkou, začaly vyhledávat granty, které by nám s tímto záměrem pomohly. Našly jsme dva. Nyní intenzivně připravujeme podklady pro první grant Zelené oázy (od Nadace Partnerství, termín odevzdání 6.11.2015), druhý grant s názvem Zahrada hrou od Nadace Proměny bude vyhlášen na přelomu října a listopadu 2015.

 Zahradní architektka Ing. Dana Pajasová zpracovává studii, která zachovává veškeré herní prvky, které se na zahradě nyní nacházejí. (Některé z nich, např. „nakláněcí“ autíčka na velkých pružinách a prolézačka housenka by možná byly přesunuty na jiné místo.) Na zahradě by se měly objevit 4 velké vyvýšené truhlíky (pro každou třídu jeden), který by si každá třída obhospodařovala sama, pěstovala zeleninu dle své volby a následně ji zpracovávala. Další prvky by obohatily volnou hru dětí např. o hudební stěny, o prostor pro tvoření z kamínků a oblázků (tzv. „kamínkoviště“), o prostor pro volnou hru dětí s dřevěnými kostkami (tzv. „kostkoviště“). Současně bychom se snažily o vyřešení prostoru v kopci, který většina dětí využívá během pobytu na zahradě ke klouzání.

 Aby Rada rodičů společně se školkou mohla vůbec o granty zažádat, musí dodat podrobné a odborně zpracované podklady. Pokud se nám podaří granty získat, náklady na pořizování architektonických podkladů budou uhrazeny z grantových peněz. Pokud se nám ani jeden z grantů získat nepodaří, budeme nadále hledat granty jiné, u kterých bychom jako školka a Rada rodičů splňovali daná kritéria. Zároveň však můžeme inovaci školkové zahrady realizovat v průběhu příštích 2 – 3 let postupně po jednotlivých částech a financovat je ze zdrojů Rady rodičů či případných sponzorských darů. V každém případě tedy peníze investované do architektonického návrhu a geodetického zaměření zahrady budou stoprocentně využity. Jen je otázkou, jak rychle dosáhneme cílové mety – inovované zahrady naší školky. Pevně však věříme, že se nám některý z grantů získat podaří.

 O všem důležitém Vás budeme průběžně informovat. Zda-li jsme získali první grant Zelené oázy zjistíme 16.2.2016.

 Vaše Rada rodičů při MŠ Kurandové


Vážení rodiče,

jako Rada rodičů jsme se v úzké spolupráci s paní ředitelkou naší školky rozhodly zapojit se do dvou grantových řízení (u Nadace Partnerství a Nadace Proměny), které podporují revitalizaci a obnovu školních zahrad a hřišť. Tento týden jsme se setkaly s velmi zkušenou zahradní architektkou, která již zrealizovala několik školních a školkových hřišť. Aby mohla vytvořit architektonický návrh, potřebuje geodetické zaměření pozemku. Praha 5, jako zřizovatel naší školky, tyto podklady však nemá. Proto se obracíme na Vás s následující prosbou:

Máte možnost zprostředkovat či udělat geodetické zaměření pozemku polohopisné a výškopisné?

Máte kontakt na geodeta, který by nám toto zaměření mohl udělat?

Pokud ano, prosím, kontaktujte nás co nejdříve, nejpozději do neděle 11. října 2015 (po tomto datu začneme hledat bez referencí na internetu). Prosím pište na lucie@mamafaktura.cz nebo přes sms na tel 605 340 766 (zavolám zpět až budu k dispozici).

O grantech jsme se dozvěděly před týdnem, termín odevzdání podkladů pro první grant je již 6. listopadu 2015. Čím dříve toto zaměření budeme mít, tím lépe budeme mít zpracované grantové podklady a tím se i zvyšuje šance na získání grantů.
Další informace o grantech Vám dodáme v co nejbližší možné době. Předem MOC děkuji za Vaši pomoc.

Lucie Urbančíková
předsedkyně Rady rodičů


Výsledky průzkumu Rady rodičů – ZABEZPEČENÍ NAŠÍ ŠKOLKY
Osloveno:                115 rodičů dětí navštěvujících naši školku
svůj názor vyjádřilo:   71 (62%)
nevyjádřilo se:           44 (38%)

Výsledky hlasování:
4-místný kód:      61 hlasů (53%)
6-ti místný kód:   8 hlasů (6,9%)
čipy:                 2 hlasy (1,7%)          ochotno zaplatit 1.000 Kč spoluúčast na čipový systém:    7 hlasů (6%)

Jak výsledky průzkumu ukazují, číselné kódy jsou rodiči značně preferovány. Jelikož je výsledek průzkumu takto jednoznačný, jako Rada rodičů v dohledné době neplánujeme další kroky v této otázce.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či podněty, určitě mě neváhejte kontaktovat.

Lucie Urbančíková
předsedkyně Rady rodičů


Změna stanov Rady rodičů při mateřské škole Kurandové

Výbor Rady rodičů

Na mateřské škole pracuje registrované sdružení rodičů ve složení předseda, místopředseda a pokladník. Tito volení zástupci rodičů jsou ochotni se pravidelně scházet a pomáhají spoluvytvářet výchovný program, rozhodují o investování peněz z fondu rodičů a řeší jako první, náměty a stížnosti z řad rodičů. K tomuto účelu slouží schránky, umístěné u hlavních vchodů jednotlivých pavilonů a samozřejmě pravidelné třídní a informativní schůzky. Veškeré informace o činnosti Rady rodičů a jejich Stanovy naleznete na nástěnkách Rady rodičů v šatnách.

V letošním školním roce pracuje výbor ve složení:

Rada Rodičů- členové výboru:

Předseda: Lucie Urbančíková 774 437 892, lucie@mamafaktura.cz
 
Místopředseda: Michaela Líčeníková 728 936 720, licenikovam@seznam.cz
 
Pokladník: Hana Horčičková 737 400 721, hanule.horcickova@seznam.cz
 
Zapisovatelka: Alena Skarnitzlová 774 042 171, alena_skarnitzlova@volny.cz

 

Rada rodičů při Mateřské škole Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, z.s.

IČ 01289497

Kurandové 669/8

152 00 Praha 5 – Barrandov

Číslo účtu: 8464671001/5500

! Při zasílání peněz na účet je třeba do poznámky napsat důvod zaslání a jméno dítěte a jako variabilní symbol číslo dítěte jako u stravného!

Vážení rodiče,

předkládáme tímto návrh nového znění stanov Rady rodičů, které bylo připraveno v návaznosti na novou úpravu občanského zákoníku a které bude podrobeno schválení během nadcházejících třídních schůzek, jež se uskuteční v pondělí 14.9.2015 od 17,00 hodin ve třídě zelené.

Případné připomínky lze zaslat do pátku 11. září 2015 na adresu licenikovam@seznam.cz. Připomínky bude možné vznášet i během pondělní schůzky.

Výbor Rady rodičů