Rada rodičů

Prosíme o uhrazení ročního příspěvku na činnost Rady rodičů ve výši:

Kč 1.600,–/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2019

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 800,– do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2020.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 160,–/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

Děkujeme za spolupráci.


Rada rodičů v roce 2019/2020

Kontakty:

Václav Maťoška – předseda, vaclav.matoska@gmail.com

Lukáš Klouda – místopředseda, Klouda.L@seznam.cz

Helena Herejková – pokladník, helena.herejkova@email.cz

Hana Drahošová – zapisovatelka, drahosi@email.cz

Jana Niklová – členka výboru, nikla@centrum.cz


Přehled hospodaření Rady rodičů za rok 2018/2019