Rada rodičů

Prosím, čtěte: výzva RR – hračky a kočárky na zahradu MŠ

Příspěvky na rok 2018/2019

Prosíme všechny rodiče o včasné uhrazení ročního příspěvku na činnost Rady rodičů ve výši:
Kč 1.600,-/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2018

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 800,- do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2019.
Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 160,–/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

Předem děkujeme za spolupráci!


Rada rodičů v roce 2018/2019

Kontakty:

Václav Maťoška – předseda, vaclav.matoska@gmail.com

Lukáš Klouda – místopředseda, Klouda.L@seznam.cz

Helena Herejková – pokladník, helena.herejkova@email.cz

Hana Drahošová – zapisovatelka, drahosi@email.cz

Jana Niklová – členka výboru, nikla@centrum.cz

Schůze Rady rodičů a rodičů:  12.9. 2018, začátek cca 17.25 hod.

1) Seznámení s Výroční zprávou 2017/2018
2) Schválení VZ RR 2017/2018
3) Seznámení s návrhem programu financovaného RR pro rok 2018/2019
4) Hlasování o příspěvku na rok 2018/19
5) Schválení návrhu programu financovaného RR pro rok 2018/2019

Přehled hospodaření Rady rodičů za rok 2017/2018

Rozpis výdajů Rady rodičů 2017/2018