Shrnutí celého týdne

Milí rodiče,

v tomto týdnu jsme se věnovali maskotovi naší třídy – Kočičce.         

Kočička nás navštívila v komunitním kruhu, kde se dětí vyptávala na její vzhled, velikost, stravu a způsob lovu. Děti jí nadšeně odpovídaly. Nechyběl ani pokus o ukázku soustředěné přípravy k chycení večeře.     

V centrech děti pracovaly s modelínou, stavebnicí Seva, s barvami a štětci, kostkami nebo pískem. Zkoušely kočičky na všechny možné způsoby – modelovat, malovat, obkreslovat i vystavět její podobu z kostek. Všechny děti se v centrech aktivně zapojily, proto si také zaslouží velkou pochvalu :)   

Naučili jsme se báseň s pohybem:

Naše černá kočka, koulí na nás očka.

V noci nebo ve dne, tam i tam si sedne.

Je to kočka malá, říkáme jí Sára.

V pátek jsme vytleskávali slabiky slov různé délky a porovnávali, kdy se tlesklo více či méněkrát. Hráli jsme Kimovy hry – poslepu uhodni, který předmět držíš v ruce nebo, co z věcí se nám ztratilo. Hru na otázky a odpovědi mají děti také velmi rády. Paní učitelka říká pravdivé nebo lživé informace a děti pomocí mimiky vyjádří souhlas nebo nesouhlas s jejím tvrzením (př: člověk chodí po čtyřech – děti se na mě mračí a mají založené ruce, ptáci mají dvě křídla – děti se usmívají a mávají na mě).

Těšíme se na další zajímavý týden.

S pozdravem,

Dorotka, Markétka a Jitka