Shrnutí týdne

Milí rodiče,

tento týden jsme začali téma hmyz. Trávíme spoustu času v přírodě a i na výletech můžeme hmyz sledovat a učit se ho rozlišovat.
V kruhu jsme si ukázali, co mezi hmyz patří, jak se od sebe liší, kde ho můžeme vidět a čím se živí. Při skupinové práci děti skládaly nastříhané obrázky a vymýšlely jméno na počáteční písmenko toho broučka, kterého složily (včela-Vilma).
V ateliéru děti uvolňovaly zápěstí, ale i celou paži při obtahování, v dílně vyrobily včelky z roliček od toaletního papíru a v manipulačních hrách vystřihovaly berušky a dokreslovaly jejich chybějící časti.