Školné a stravné

Důležité informace týkajících se plateb školného a stravného pro školní rok 2017/2018 :

1. Číslo účtu MŠ: 19 – 131 588 369/0800

2. Konstantní symbol: 0558

3. Platba školného: 900,00 Kč (osvobozeny jsou všechny děti, které dosáhly do 31.8. věku 5 let od začátku školního roku až do ukončení školní docházky)

4. Platba stravného:  756,00 Kč – všechny děti, které ve školním roce nedosáhnou věku 7 let

777,00 Kč – platí děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let.

5. Školné a stravné je nutno hradit zvlášť, s variabilními symboly dětí, které jsou umístěny na nástěnkách v šatnách.

6. Platby je třeba poukázat do 10. dne v měsíci, trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě na účet MŠ.

7. Přeplatky stravného vyšší než 200 Kč budou vyúčtovány vždy v lednu a červnu a vráceny na účet v nejbližším možném termínu. Přeplatky v celkové výši budou vráceny po ukončení školní docházky.

Vnitřní směrnici o úplatě a informace o stanovení úplaty ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.