Školní jídelna

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů a zachovává vhodnou skladbu jídelníčku. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly.

Vedení školní jídelny:  Hana Splavcová, tel. 251 819 469

Úř. hodiny:

Pondělí – čtvrtek    7.30  – 16.00 hod.

 

 

Zvýšení stravného k 1. 1. 2017