Školní jídelna

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů a zachovává vhodnou skladbu jídelníčku. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly.

Vedení školní jídelny:  Jaroslava Císařová, tel. 251 819 469

Úř. hodiny během letních prázdnin:

Pondělí – čtvrtek: po domluvě.