Splněná přání do školních lavic.

Vážení rodiče,                                                 
zveme Vás ke spoluúčasti v komunitní akci určené primárně rodičům samoživitelům, které mají děti navštěvující základní nebo mateřskou školu. Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným průběhem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Chceme pro Vás zprostředkovat poptávku a nabídku věcí, které potřebují či si jen přejí děti školou povinné.

Na e-mail pranidolavic@praha5.cz, můžete zasílat své požadavky, specifikujte prosím, proč si daný předmět přejete a jak ho chcete využít, případně přidejte ilustrační foto, uveďte školu, kterou žák navštěvuje. 

Konkrétní jméno žáka ani zákonného zástupce nebude zveřejněno.
Žádost nemusíte podávat pouze emailem, ale i osobně. Každá škola má uvedenou kontaktní osobu, které bude možné žádost předat. Za naši školu Michaela Spilková, paní učitelka ze třídy Veverek.
spilkova@mskurandove.cz

Informace pro dárce.
Vyberete si žáka či žákyni, https://www.praha5.cz/splnena-prani-do-skolnich-lavic/, kterému chcete pomoci. Můžete přispět finanční částkou nebo věcným darem, novým či použitým.

Vytvoření vlastní nabídky.
Věc, kterou chcete darovat (oblečení, kniha, společenská hra), vyfotíte, uvedete její parametry, komu je určena a informace zašlete na e-mail pranidolavic@praha5.cz. V případě zájmu doručíte předmět na sběrné místo a tam bude vydána příjemci. Předmětem daru jsou věci určené pro docházku do ZŠ, MŠ či volnočasových aktivit.

Podrobnější informace naleznete na https://www.praha5.cz/splnena-prani-do-skolnich-lavic/.

Tým MŠ Kurandové