Statek a domácí zvířata

Kde žijí domácí zvířata ? No přece na statku nebo na farmě. Co to je statek ? Kdo v něm žije ? Co tam lidé a zvířata dělají ? Statek je několik venkovských budov, v nichž žijí lidé a zvířátka. Člověku, který statek vede, se říká hospodář. Na statku většinou bydlí se svou rodinou a o stavení, pole, zahradu a především zvířata, se starají společně.

V ranním kruhu jsme se seznamovali se zvířaty ze statku. Už je umíme pojmenovat a víme jak se jmenují mláďata. Také jsme se dozvěděli proč zvířata chováme a jaký z nich máme užitek.

Při centrování jsme si v kostkách postavili vlastní statek se zvířátky. V atelieru jsme malovali mláďata tužkou a křídou. V dramatice se nám podařilo napodobovat zvířátka za doprovodu písniček. Ti nejmenší se zapojili do tancování – Točíme kolečko. V dílně se zatloukalo a vznikl nám ohradník pro kravičky, býky a telátka. Písek posloužil na malování a obtisky stop. V domácnosti jsme uklízeli kuchyňku, krmili želvičky a strouhali mrkvičku. V pokusech jsme zkoušeli odstředit mléko a vytvořit tvaroh. Při druhém pokusu jsme v oleji pozorovali tančící bubliny. Návod jak na to je na nástěnce. Společně jsme si říkali básničku o želvě a zpívali ,, Když jsem já sloužil,, Týden jsme zakončili společným tělocvikem.

Hezký víkend přejí Lucie, Jana a Veronika