Stravné a školné 3-6/2020

Žádáme vás o zrušení trvalých příkazů nastavených na platbu školného
a stravného k 30. 4. 2020,
tzn., abyste již za květen a červen neposílali na účet školní jídelny žádnou platbu (předpokladem je, že všechny předešlé měsíce jsou uhrazené).

Poslední platby za stravné a školné tedy proveďte za měsíc duben.

Platby školného za 5 a 6/2020 pokryje pravděpodobně přeplatek
z 3 a 4 /2020, rozpis je níže.

Předpis plateb školného za měsíce 3-6/2020:

Březen              474,-Kč         (školné zkrácené o dny, kdy byla školka uzavřena)

Duben                   0,- Kč         (školka uzavřena)

Květen              500,- Kč         (školné zkrácené o dny, kdy byla školka uzavřená – předpoklad                                           otevření od 18. 5. 2020)

Červen             948,- Kč         (předpokládaný provoz po celý měsíc)

Celkem           1 922,-Kč

Platby školného, které jste měli a máte uhradit by měly být takto – již počítáno se zrušením příkazů na 5 a 6 /2020.

Březen       948,- Kč

Duben       948,- Kč

Květen           0,- Kč

Červen           0,- Kč

Celkem  1 896,- Kč

Nedoplatek 26,- Kč, který vznikne rozdílem mezi předpisem školného a skutečnou úhradou bude převeden z přeplatku stravného.

Na stravném jsou přeplatky vzniklé absencemi dětí, které by také měly pokrýt stravné za 5 a 6/2020.

V případě, že by na kontech dětí vznikl nedoplatek, bude za dodržení výše uvedeného zcela minimální a vyřešili bychom ho již individuálně.

V případě, že potřebujete individuálně řešit své dotazy pouze ohledně plateb školného a stravného,

neváhejte se obrátit na vedoucí školní jídelny – email: pitlounova@mskurandove.cz

Ve zprávě zanechte na sebe prosím i telefonický kontakt.

Velmi vám děkujeme za spolupráci.