SWOT analýza MŠ Kurandové z pohledu rodičů

Milí rodiče,

v příloze přikládáme zpracovanou SWOT analýzu z pohledu rodičů, která byla zpracována na základě výsledků z dotazníkového šetření. Jedná se o dotazník, který jste na přelomu března a dubna vyplňovali.

Jednotlivé výstupy (slabé a silné stránky) budou zohledněny v dlouhodobém plánovaní naší školy.

Děkujeme za vaší zpětnou vazbu.