Těšíme se na Vánoce

Milí rodiče,

tento týden děti zdobily stromeček, vyráběly svícínky, lucerničky, malovaly perníčky a přáníčka.

Navštívilo nás divadlo  Kukadlo a my třídu želviček, kde jsme společně zpívali koledy.

Děti vyslovily svá vánoční přání. Při vycházkách pozorujeme výzdobu a prodej stromků,

kde se učíme rozlišovat jedličku, smrček a borovici.

Hezký předvánoční víkend Saša a Johana