Třídní schůzky

Milí rodiče,

připomínáme, že zítra 7.9.2016 se konají třídní schůzky od 17 hodin ve žluté třídě Veverek.

Program setkání je následující:
-plenární schůze Rady rodičů při Mateřské škole, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669 (volba předsedajícího, soupis listiny přítomných, volba orgánů spolku, stanovení výše členského, příspěvku, atd.  Jinými slovy vše potřebné pro to, abychom byli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku)
-třídní schůzky v jednotlivých třídách (setkání spaní učitelkami, upřesnění chodu v jednotlivých třídách, atd.)
Prosíme, přijďte bez dětí.
Těšíme se na Vás, Dorotka a Markétka.