Upozornění – webové stránky

Vážení rodiče,

z důvodu napadení našich webových stránek jsme nuceni na nich udělat rozsáhlé úpravy.

Stránky jsou upravovány za provozu, nicméně je možné, že bude nutná jejich rozsáhlejší úprava, při které by mohlo dojít k jejich celkovému výpadku.

Pokud by k tomuto došlo a nefungovaly by omluvy dětí, omlouvejte prosím děti výhradně přes SMS zprávu na telefon 724 341 771 a to nejpozději do 8.00 hodin. V případě, že dítě omluvíte po této hodině, zprávu předáme do třídy paní učitelkám, nicméně strava na tento den již odhlášena nebude.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv MŠ