Voda nad zlato

Milí rodiče, dnes proběhl ve školce pro předškoláky environmentální program ,,Voda nad zlato“. Programem děti provázel vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky pomohly dětem pochopit základní otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě. Děti si nejprve v roli uvadajících květin uvědomily vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si vyzkoušely, jak koluje voda v přírodě. Ujasnily si, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích, a zkusily si, jaké to je podílet se na čištění vody. Nechte si vyprávět.

Saša, Vendulka a Lenka