Vrácení přeplatků za školné a stravné

Vážení rodiče,

včera tjjsme odeslali první část přeplatků za školné a stravné dětí, které již do 30. 6. 2020 nenastoupí do MŠ. Přeplatky byly vráceny jednou celkovou částkou.

Ostatním dětem budou přeplatky vyúčtovány v červnu a červenci.