Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů v MŠ Kurandové

Milí rodiče,

výsledky dotazníkového šetření ohledně spokojenosti s naší mateřskou školou můžete získat zde.  Věříme, že výsledky šetření budou dobrou zpětnou vazbou také pro vás.