Wattsenglish

Milí rodiče,

jednou z velkých změn v letošním roce je výuka anglického jazyka, která letos bude probíhat pouze pro předškolní děti.  Nově s  pracovními sešity budeme pracovat v MŠ (do konce roku zůstanou ve školce). Pro tento krok jsme se rozhodli z několika důvodů:

  • vytvoření menší skupiny dětí pro výuku -> zeefektivnění výuky
  • nedostatek vyškoleného personálu pro výuku všech dětí
  • myslíme si, že je výuka efektivní a má smysl u předškolních dětí (malé děti se nejprve musí naučit pořádně česky a jako předškoláci budou navazovat angličtinou)

Výuka aj bude probíhat každý pátek v dopoledních hodinách. Pro děti mladší bude připraven obvyklý program MŠ obohacený o logopedické chvilky a pohyb.

Více o metodě Wattsenglish naleznete zde.

Jazykové vzdělávání představuje samostatný dílčí specificky zaměřený projekt s vlastním vzdělávacím obsahem. Na základě národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený projekt – seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento projekt vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole a je zpracován v samostatné příloze k ŠVP PV. Projekt jazykového vzdělávání je v souladu s ŠVP.

Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání je zaměřen pro všechny děti, které do mateřské školy docházejí. Projekt seznamuje děti s anglickým jazykem formou hry, která působí na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení a upevnění správné výslovnosti. Dále se děti seznamují s cizí kulturou, učí se kooperaci, poznávají komunikaci v jiném jazyce. Všichni pedagogové, kteří světem angličtiny na naší mateřské škole děti provázejí metodou Wattsenglish, prošli odborným školením a následnými workshopy. Vyučují efektivně a hravě, zásadně podle výukových materiálů Wow! a dodržují přesný manuál výuky.

Součástí výuky jsou učební sešity a dvd s probírajícími tématy.