Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 4. 5 .2020 od 13:00 do 17:00 hodin a 5. 5. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin. Další informace budou včas upřesněny.

Den otevřených dveří bude v naší mateřské školce dne 14. 4. 2020 ve dvou blocích. První blok v čase od 10:00 do 11:00 hodin a druhý v čase od 16:00 do 17:00 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.