Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří v MŠ

Zápis do mateřské školy – sběr žádostí, které budou řádně vyplněné a potvrzené dětským lékařem se koná
2. 5. 2019 od 13,00 – 18,00 hodin a 3. 5. 2019 od 9,00 – 13,00 hodin.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: úterý 14. května 2019 od 7,30 – 11,00 hod.

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na webové stránce školky), nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, pondělí a středa  8 – 12 hodin a 13 – 18 hodin, nebo po telefonické dohodě.

1. patro – č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro – č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257000459

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR – vše v originále. Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy.

VEZMĚTE S SEBOU:

  1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. potvrzení dětského lékaře
  3. průkaz totožnosti
  4. rodný list dítěte
  5. potvrzení o trvalém pobytu dítěte ( potvrzení z evidence obyvatel)
  6. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2019-20

Pro děti, které do 31.srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Další přehled o přijímání dětí:

Zápis do MŠ Náhled

leták en D

leták ru D

leták uk D