Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Odevzdání vyplněných přihlášek proběhne 2.5.2019 od 13,00 do 18.00 hodin a 3.5.2019 od 9.00 do 13 hodin.

Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, předložte svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte.

Den otevřených dveří v MŠ