Zápis dětí do MŠ 2020/2021

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 ke dni 4. 6. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nouzovým opatřením proběhne zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bezkontaktně.

Od dnešního dne tj. 6. 4. 2020 je pro vás spuštěna aplikace
„Zápisy do MŠ“, 
http://zapisdoms.praha5.cz, abyste mohli začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2020/2021(dále jen Žádosti).

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat: 

1. patro – č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro – č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257000459

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, nicméně bychom vás chtěli požádat, abyste předání Žádosti do MŠ nenechávali na poslední chvíli, aby byl dostatek času na případné doplnění Žádosti.

 Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: info@mskurandove.cz,
  • datovou schránkou na: s67kxpz,
  • zasláním prostřednictví České pošty,
  • osobně – pro osobní předání je z důvodu vyhlášenému nouzovému stavu nutná rezervace termínu dle volných kapacit ve dnech od 4. 5. 2020 do 5. 5. 2020 od 8,15 – 16,00 hod. V dalších dnech je osobní předání Žádosti pouze po domluvě v konkrétní čas. Na níže uvedeném odkaze si můžete čas rezervovat:

https://doodle.com/poll/44ymxfhtqwupgs5h

V rezervaci (aplikace Doodle) uveďte identifikační číslo žádosti, vaše příjmení a telefonní číslo (vše za sebe do jednoho řádku). Vybraný čas potvrďte 2x kliknutím na zelené tlačítko.

Prosíme vás, pokud jste si zarezervovali čas např. 10:00 – 10:15 hod. – přijďte přesně v 10:00 hod. (v 10:15 hod.) již přijde další objednaný rodič). Branka bude otevřena a cesta označena.

Doručená „Žádost“ bude obsahovat: 

  1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  2. doložení řádného očkování dítěte – potvrzení dětského lékaře nebo čestné prohlášení o řádném očkování dítěte spolu s kopií očkovacího průkazu,
  3. kopie rodného listu dítěte,                                                                 
  4. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat MČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy.  

Na Žádost můžete ručně připsat, jakou třídu preferuje. Pokud to kapacitní důvody dovolí, budeme se snažit tomuto požadavku vyhovět. V případě elektronického podání vložte do textu zprávy.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 20. května 2020 od 7,30 – 11,00 hod. po předchozí e- mailové domluvě.

Od 24. května 2020 budete postupně vyzýváni prostřednictvím vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do
1. června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Organizační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí je plánována na 16. 6. 2020 od 16:00 hodin, pokud situace dovolí. Škola nanečisto za přítomnosti dětí je plánována na 9. 6. 2020 od 16:00 do 17:00 hodin. Vzhledem k situaci prosíme o sledování našich webových stránek, kde budou tyto termíny potvrzeny, případně dle situace budou určeny termíny náhradní.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

věk dítěte (od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo v MŠ)
 trvalý pobyt dítěte (spádový obvod Praha 5) Toto kritérium bude ověřovat MČ Praha 5. 

Kritéria o přijetí najdete na: https://www.mskurandove.cz/zapis-deti-do-ms/

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.