Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádné situace je den otevřených dveří v naší mateřské škole zrušen. 
O případném náhradním termínu vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Zápis do mateřské školy 2020/2021

Sběr žádostí, které budou řádně vyplněné a potvrzené dětským lékařem se koná 4. 5. 2020 od 13,00 – 17,00 hodin a 5. 5. 2020 od 9,00 – 13,00 hodin.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: středu 13. května 2020 od 7,30 – 11,00 hod.

Od 14. května 2020 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na webové stránce školky), nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, pondělí a středa  8 – 12 hodin a 13 – 18 hodin, nebo po telefonické dohodě.

1. patro – č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro – č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257000459

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR – vše v originále. Předložíte k ověření společně s Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

VEZMĚTE S SEBOU:

  1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. potvrzení dětského lékaře
  3. průkaz totožnosti
  4. rodný list dítěte                                                                                               
  5. potvrzení o trvalém pobytu dítěte – občanský průkaz dítěte nebo potvrzení z evidence obyvatel. (Cestovní pas dítěte neověřuje trvalý pobyt dítěte). 
  6. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
– věk dítěte (od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo v MŠ)
 trvalý pobyt dítěte (spádový obvod Praha 5) Toto kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. 

Pro děti, které do 31.srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2020 předškolní vzdělávání povinné.