Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v roce 2017 zavádí MČ Praha 5 formu zápisu do mateřských škol prostřednictvím webové aplikace na adrese http://zapisdoms.praha5.cz.

1. školení „Aplikace Zápis do MŠ“ pro zájemce z řad zákonných zástupců dětí ze všech mateřských škol proběhne 28.3.2017 od 16:00 do 18:00 v počítačové učebně ZŠ a MŠ Kořenského.

2.školení pro zájemce z řad zákonných zástupců dětí ze všech mateřských škol proběhne dne 19.4.2017 od 16:00 do 18:00 v objektu Pod Žvahovem.

Plakát

Podmínky pro podání žádosti

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Den otevřených dveří

Zápis dětí na školní rok

Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání