Zimní aktivity nejen pro předškoláky.

Milé děti,
opět se za vámi po týdnu vracíme a přinášíme vám úkoly, činnosti a aktivity k procvičení dovedností, které byste si měly osvojit před nástupem do školy.

Zima nám ještě nekončí, zimní sporty jsou v plném proudu, často chodíte s rodiči na procházky do přírody a vymýšlíte zajímavé zimní aktivity.
Vyzkoušeli jste určitě anděla ve sněhu, ale co takhle válet sudy? Nebo skočit co možná nejdál do sněhu? U procházek a aktivit venku si o všem co vidíte a slyšíte dostatečně povídejte.
,,Vím, k čemu slouží běžky, brusle, lyže, sáně, čepice, šála,…“
,,Znám různá povolání, vím, kde pracuje maminka, tatínek, kdo pracuje v nemocnici, v obchodě,…“
,,Vím, jak se pozná zima, vím jaký je rozdíl mezi létem a zimou.“
,,Odpovídám celou větou, umím poprosit o pomoc cizího člověka, dojít koupit rohlík či nějakou dobrotu, umím říct proč jsem smutný x veselý, proč mám radost x zlobím se“

https://www.youtube.com/watch?v=I7SZxoZlkxY

V příběhu o krtkovi se můžete seznámit s různými sporty, vyprávět, co se v pohádce stalo, procvičit si názvy ročního období, pojmenovat nálady (emoce), vzpomínat na vašeho postaveného sněhuláka, co se s ním stalo?

Zkuste si vytvořit obrázek sportovce. Nezapomeňte pojmenovat věci, které budete k práci potřebovat, samy (s dopomocí) si je připravit, pojmenovat barvy a tvary, procvičit stříhání a lepení, dokreslení podle vzoru a samozřejmě práci dokončit a uklidit vše, co jsme potřebovali.

Obrázek si můžete vytisknout a vybarvit. Důležité je však mluvit o tom co se na obrázku popletlo. Jak by to mohlo být jinak? (Např. Holčička má šaty. Co by měla udělat jinak? Kdy by mohla obléknout šaty? Co by se muselo stát, aby je mohla nosit ven? Kluk má brusle. Co by měl mít jinak? Kam patří brusle? K čemu by potřeboval brusle?)

S básničkou si můžete pohrát, zacvičit, předvést, vytleskat, určovat počáteční písmena slov, vymyslet melodii, nakreslit jednotlivé části básničky, zahrát si na ozvěnu, střídat tleskání a pleskání, zahrát ji na nástroj (bubínek), zahrát si s vlastním hlasem – potichu, nahlas, pomalu, rychle a samozřejmě se ji naučit.

Doufáme, že se již brzy uvidíme a povyprávíme si s dětmi, jak které aktivity plnily, co se jim dařilo, co bylo obtížné a co je naopak bavilo a dařilo se jim.

Užívejte čas s rodinou a dávejte na sebe pozor.
Tým MŠ