Zimo, zimo táhni pryč…

Ahoj Veverky.

O slovo se nám pomalu ale jistě hlásí jaro. Připomeňme si některé jarní básničky a říkadla.

Zimo, zimo táhni pryč

Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory,
za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

(k říkadlu můžete využít hru na tělo – tleskání, pleskání, dupání, nebo hru na bubny, dřívka (kýbl, kolíčky na prádlo, vařečky, hrnce)

Slunce

Vyšlo slunce, zasvítilo, (chůze)

na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)

každá kytka maličká (podřepy)

radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení)

Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení)

listy z hlíny vyhání.

Na vycházce s rodiči můžeme pozorovat pučící pupeny na stromech a keřích, trávu, která se pomalu zelená, jarní květiny rostoucí na zahrádkách, poslouchat zvuky ptáků. Dokážete pojmenovat některé stromy, keře, květiny, ptáky? Pomocí barviček, voskovek, barev můžete namalovat zážitky z pozorování.

Ve třídě bychom zasadili jarní osení, pojmenovali a vyhledali v knize (na webu) různé druhy obilí (osení). Kdo má možnost, může aktivity vyzkoušet i doma.

Stromy, keře, květiny, ptáčci z pozorování se určitě dají vytvořit i z jiných materiálů – kostky, stavebnice ale i poskládat z kamínků, klacíků, vytvořit z krabiček či ruliček, ozdobit barevným papírem, látkou, filcem. Je možné využít i modelínu. Jak by takový jarní strom, květina, keř vypadal? Dokážete ho vytvořit? Různé náměty najdete ve fotogalerii, ale fantazii nechávám na dětech.

V pátek vybereme z vašich zaslaných fotografií. Můžete se tak podělit nejen s námi, ale i s ostatními kamarády ve třídě.

Fotografie (s popisky nebo bez) zašlete tento týden Míše.

WhatsApp +420 736 288 189

 E-mail: misaspilkovakh@seznam.cz

K nahlédnutí přidávám jen některé z výstupů, aneb co vše se tento týden můžeme naučit, v čem se můžeme těmito aktivitami zdokonalit.

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku.
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály.
 • Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky.
 • Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí.
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí.
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
 • Domluvit se slovy.
 • Porozumět slyšenému.
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost.
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit.
 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy.
 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase.

Užijte si společně strávený čas s vašimi dětmi.

Míša, Saša a Lenka