Život v lese

Milí rodiče, milé děti

tento týden jsme se s dětmi podívali opět do lesa, ale tentokrát jsme se zaměřili na zvířátka, která v lese můžeme potkat. Řekli jsme si, kde které zvířátko žije a procvičili si tak především prostorovou orientaci. Řekli jsme si, co je práce myslivce a hajného. Děti měly možnost poslechnout si pravou mysliveckou fanfáru a vyrobit si správnou mysliveckou čepici. Myslivec nás zavedl také k pohádce ‚O červené Karkulce‘, kterou si děti v centru Dramatiky zahrály a procvičily si u ní nejen posloupnost příběhu ale i rýmy.

Lesem jsme se prošli i v rámci tělocviku, kde na děti čekalo několik překážek.

Příští týden nás čeká návštěva Mikuláše, tak si uděláme ve třídě čertí rej. V pátek si tak děti mohou vzít na sebe kostým čerta.

Krásný víkend Vám přejí paní učitelky,

Veronika, Terka a Janička