Zrušení trvalých příkazů v období letních prázdnin a výše plateb pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

prosíme, zrušte trvalé příkazy na období letních prázdnin (červenec, srpen).

Platby za školné budou vyúčtovány a případné přeplatky vráceny v měsíci červnu.

Platby za stravné budou vyúčtovány a případné přeplatky vráceny v měsíci červenci.

Pro příští školní rok budou částky jiné. Každý žák obdrží pokyny k platbám písemně v prvním týdnu měsíce září.

Trvalé příkazy na školní rok 2019/2020 za školné zadávejte nejpozději do 10.9.2019. Platba školného i stravného se provádí každá zvlášť.

Uvádějte správné variabilní symboly a pokud je rozdílné jméno rodiče i dítěte, uvádějte do poznámky jméno dítěte. 

Částka za školné bude 948,-Kč

Předškoláci (děti narozené do 31.8.2014 a děti s odkladem školní docházky) školné v mateřské škole neplatí.

Částka za stravné pro školní rok 2019/2020 bude 840,-Kč.

Děti, které mají odklad školní docházky platí částku za stravné 882,-Kč.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Lenka Pitlounová – vedoucí školní jídelny