POZOR! – Změna trvalých příkazů

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/18 je stanovena na 900 Kč. Prosím, změňte si své trvalé příkazy v bance včas.

Výše stravného se nemění.

Vrácení přeplatků – stravné

Přeplatky za stravné za druhé pololetí školního roku 2016/17 vám budou vráceny na váš účet do 15. 7. 2017.

Vracení čipů

Vracení čipů proběhne ve dvou termínech:

  • 30.6. od 7 do 17 hodin v keramické dílně (tel.:725 821 833)
  • 25.8. od 7 do 17 hodin v keramické dílně (tel. 725 821 833)

Rodiče nově přijatých dětí od září 2017 nahlásí ředitelce školy (reditel@mskurandove.cz) potřebný počet čipů do pátku 16. června.

Čipy si rodiče vyzvednou 30. 8. v době od 7 do 17 hodin v keramické dílně (tel. 725 821 833).

Pro vstup do budovy použijte hlavní vchod do ředitelny. V případě jiných termínu si domluvte konkrétní termín s paní školnicí
(tel. 606 520 465).