Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018

Informace o zápisu dětí pro školní rok 2017/2018 můžete nalézt (zde).

O termínu zápisu dětí do MŠ i  Dnu otevřených dveří budete prostřednictvím našich stránek včas informováni.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2016, ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 58611992 Sb. o dani z příjmů, si rodiče mohou vyzvednout u třídních učitelek od 18. ledna 2017.

Oficiální dokument

Informace hygienické stanice

Informace zaslané z HS hl. m. Prahy pro rodiče dětí mateřských škol v případě výskytu zdravotních obtíží zde.