Šťastné a veselé Vánoce

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, děti, kamarádi…

chtěli bychom vám všem popřát krásné a pohodové svátky, poděkovat za vaší spolupráci a důvěru. Svěřujete nám to nejcennější co máte, a my si toho moc vážíme. Uplynulý rok byl pro většinu z nás velkou zkouškou, ale zvládli jsme to.

Zastavte se prosím a zamyslete se nad tím, co vše se vám povedlo, na co můžete být pyšní, co vás posunulo o krůček dál, komu jste dokázali pomoci, poradit, s kým jste se dokázali dohodnout. Zda byste se dokázali řídit čtyřmi dohodami od Don Miguela Ruize. Vážit slova. Nebrat si nic osobně. Nevytvářet si domněnky. Vždy dělat vše, jak nejlépe dovedete. Věříme, že se vám to každému alespoň trochu podaří. Nový rok k tomu totiž přímo nabádá. 

Na závěr Vám přejeme klid, pohodu, zdraví. Užijte si co nejvíce společných chvil s vašimi dětmi, povídejte si, hrajte, čtěte pohádky a mějte se rádi. 

Kolektiv MŠ

Milí rodiče,

rádi bychom vám předali informaci, že odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil preventivně informační materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. Více informací v případě zájmu najdete na https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/ .

Kroužek keramiky I. pololetí

Vyučující: Jana Tůmová

Cena: 1 920,- Kč/ pololetí

Termín: od 1. 10. 2020 – do 31. 1. 2021 / každé pondělí od 15,45 – 16,45 hod.

Věk dítěte pro přihlášení: minimálně 4,5 roku

Minimální počet přihlášených dětí pro otevření kroužku je 10

Děti mají možnost se seznámit s keramickou hlínou a keramickými nástroji, které jsou nezbytné pro vytváření keramických výrobků. Děti na kroužku vyrábějí vlastní keramické výrobky. Keramický výrobek od dětí může sloužit jako pěkný dárek nebo jako výzdoba pokojíčku samotných dětí. V době školních prázdnin se kroužky nekonají.

Pravidla pro přihlášení na I. pololetí 2020/2021 (říjen – leden):

1. vyplnit přihlášku (je na vyžádání u paní učitelek) – odevzdat na třídě nejpozději do 21.9.2020

2. zaplatit částku 1 920,- Kč do 30. 9. 2020 na účet MŠ: 131588369/0800 VS: 9+číslo variabilního symbolu stravného, do poznámky uvést jméno dítěte