Zpravodaj Páťák

Milí rodiče,

v přiloženém odkaze https://www.zpravodajpatak.cz/ se můžete podívat na nový školní časopis, který pravidelně vydává Městská část Praha 5.

Vrácení vstupních čipů

Milí rodiče,

v úterý 30. 6. 2020 od 12,00 – 17,00 můžete vracet paní hospodářce vstupní čipy, které máte k dispozici. Vracení čipů se týká dětí, které k 30. 6. odcházejí (např. předškoláci, děti, které se stěhují atd.). Prosím, mějte připravené drobné na rozměnění při vracení zálohy na čipy.

Děkujeme.

SWOT analýza MŠ Kurandové z pohledu rodičů

Milí rodiče,

v příloze přikládáme zpracovanou SWOT analýzu z pohledu rodičů, která byla zpracována na základě výsledků z dotazníkového šetření. Jedná se o dotazník, který jste na přelomu března a dubna vyplňovali.

Jednotlivé výstupy (slabé a silné stránky) budou zohledněny v dlouhodobém plánovaní naší školy.

Děkujeme za vaší zpětnou vazbu.