Příspěvek na činnost Rady rodičů 2019/2020

Prosíme o uhrazení ročního příspěvku na činnost Rady rodičů ve výši:

Kč 1.600,–/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2019

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 800,– do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2020.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 160,–/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

 

Děkujeme za spolupráci.

Zahájení školního roku 2019/2020

Milí rodiče a děti,

od 2.9.2019 začíná nový školní rok a my se na vás všechny už moc těšíme. Od 2.9.2019 jsme prodloužili otevírací dobu mateřské školy, a to od 6,30 – 17,00 hod. Věříme, že tuto změnu většina z vás uvítá.

První školní den bude mateřská škola otevřena dle běžné provozní doby. U nových dětí doporučujeme alespoň první týden kratší pobyt v MŠ z důvodu adaptace na nové prostředí.

Od 6,30 hod. bude otevřena třída Želvičky, od 7,00 hod. je provoz ve třídách stejný jako v loňském roce.

Vyzvednutí vstupních čipů pro nové rodiče proběhne ve čtvrtek 29.8.2019 mezi 14,00 – 16,00 hod. v kanceláři paní hospodářky. První čip obdržíte zdarma, na další čipy je vratná záloha 150,- Kč/kus. Prosíme mějte hotovost přesně připravenou podle kusů čipů. 

Prosíme nové rodiče, aby se nezapomněli registrovat na webové stránky mateřské školy z důvodu  omlouvání dětí a získávání nových informací.

V uvedeném odkazu získáte základní informace o dění v mateřské škole: Co je dobré vědět

Při nástupu do mateřské školy obdržíte předpis záloh pro školné a stravné s pokyny k úhradě plateb.

 

 

Jak šel týden s příměstským táborem HRAJ-SI

Báječný týden v ZOO si děti moc užily a každý den se vydávaly po stopách zvířat. Společně lovily a zpívaly s levhartem, hrály si s tučňáky a orangutány. Dále hledaly ztracené skvrny žirafy Žanety a želvy pod želvími krunýři. Dokonce děti poskládaly zebrám jejich pruhy a vypravily se do opravdické lesní ZOO. Na závěr děti čekal sloní poklad střežený „opravdovým slonem“.

Paní učitelka Káča a Domča děkují za možnost využití prostorů mateřské školy a my se s nimi budeme těšit na další spolupráci.