SWOT analýza MŠ Kurandové z pohledu rodičů

Milí rodiče,

v příloze přikládáme zpracovanou SWOT analýzu z pohledu rodičů, která byla zpracována na základě výsledků z dotazníkového šetření. Jedná se o dotazník, který jste na přelomu března a dubna vyplňovali.

Jednotlivé výstupy (slabé a silné stránky) budou zohledněny v dlouhodobém plánovaní naší školy.

Děkujeme za vaší zpětnou vazbu.

Důležité – Školné za květen a červen 2020 pro děti, které již nenastoupí do 30. 6. 2020 do MŠ

Vážení rodiče,

v případě, že vaše dítě již nenastoupí z důvodu COVID-19 v období od 25.5.2020 do 30.6.2020 do MŠ, nebude za tyto měsíce hradit platbu za školné. Nelze přijít v průběhu období do MŠ na běžnou denní docházku, ale společných akcí – Den dětí, Společné focení, Zahradní ples, je možné se zúčastnit pouze po dobu jejich trvání.

Nutností je tedy dítě omluvit nejpozději do 25.5. 2020 (do 8:00 hodin) přes webové stránky MŠ na celé období.

Nové číslo školního časopisu Kuranďáček

Milí rodiče,

v příloze zasíláme nové číslo školního časopisu Kuranďáček za druhé pololetí školního roku 2019/2021.