Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Praha 5, Barrandov, Kurandové 669, bude probíhat 2.5.2018 od 13:00 do 18:00 a 3.5.2018 od 8:00 do 13:00.

Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, váš občanský průkaz a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ naleznete zde.

Předběžná registrace k zápisu do MŠ

Informace o předběžné registraci k zápisu najdete zde.