Granty, Projekty a Spolupráce

RODIČE VÍTÁNI – Naše MŠ potvrdila v září 2022 své kvality a opakovaně získala certifikát “Rodiče vítáni”. Splnila požadavky, které jsou závazné (povinné) a mateřská škola je musí pro certifikaci naplňovat tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školky.

STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.

WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro předškolní děti je součástí ŠVP.
2022/2023 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts

Proxima Sociale o.p.s.

PROXIMA SOCIALE centrum primární prevence – Primární prevence pro předškolní děti ve školním roce 2022/2023

Spolupráce s dobročinnou organizací MEZI NÁMI, o.p.s.

FOND SIDUS – naše MŠ se v dubnu 2023 opakovaně zapojila a pomohla získat finanční prostředky pro Fond Sidus, který podporuje dlouhodobě nemocné.
Certifikat Fond Sidus pro MŠ Kurandové

Nezisková organizace EPICANA z.ú. – Kolektiv našich zaměstnanců přispěl na činnost organizace v únoru 2023 čátkou 7500Kč. Organizace má za cíl pomáhat dětem i dospělým s neurologickým onemocněním epilepsie a organizovat kulturní a vzdělávací akce na podporu lidí s epilepsií, především se syndromem Dravetové.


Portál hlavního města Prahy

MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti: 2022/2023 4 asistenti pg.

Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 SWOT analýza mateřských a základních škol – Výstupní zpráva viz https://swot.praha5.cz/


OP JAK  – Šablony pro MŠ Kurandové
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000389
Projekt je spolufinancován Evropskou únií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme
Realizace projektu: 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020, doba udržitelnosti 5 let
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001137
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.