Granty, Projekty a Spolupráce

Rodiče vítáni – Naše MŠ potvrdila v září 2022 své kvality a opakovaně získala certifikát “Rodiče vítáni”. Splnila požadavky, které jsou závazné (povinné) a mateřská škola je musí pro certifikaci naplňovat tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školky.
https://www.rodicevitani.cz/

Nezisková organizace EPICANA z.ú. – Kolektiv našich zaměstnanců přispěl na činnost organizace v únoru 2023 čátkou 7500Kč. Organizace má za cíl pomáhat dětem i dospělým s neurologickým onemocněním epilepsie a organizovat kulturní a vzdělávací akce na podporu lidí s epilepsií, především se syndromem Dravetové.

Spolupráce s dobročinnou organizací Mezi námi, o.p.s.

https://www.mezi-nami.cz/program-precti

Fond Sidus – naše MŠ se v září 2022 opakovaně zapojila a pomohla získat finanční prostředky pro Fond Sidus, který podporuje dlouhodobě nemocné.
Certifikat Fond Sidus pro MŠ Kurandové

Světluška – naše MŠ se pravidelně zapojuje do projektu na pomoc zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým. V září 2019 se nám podařilo vybrat částku 6 738,- Kč. ?

Certifikát Světluška pro MŠ Kurandové 

Celé Česko čte dětem – Od roku 2015 se úspěšně zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“ prostřednictvím různých aktivit (týden čtení dětem, babička a dědeček do školky).

Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči. Fotogalerie zde.


Portál hlavního města Prahy

MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti:

2018/2019 4 asistenti pg.
2019/2020 3 asistenti pg.
2020/2021 3 asistenti pg.

SWOT analýza mateřských a základních škol
Výstupní zpráva viz https://swot.praha5.cz/


MČ PRAHA 5 – účast na dotačních programech – Celoroční volnočasové aktivity škol pomůcky do škol, další vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení a spolků na území MČ Praha 5


WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro předškolní děti je součástí ŠVP.

2020/2021 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts


STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.


LESY HL. M. PRAHY – programy pro děti k ekologické výchově.


ÚŘAD PRÁCE projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost- NIP „Nové pracovní příležitosti“.


Proxima Sociale o.p.s.

Proxima Sociale centrum primární prevence.

2020/2021 Primární prevence pro předškolní děti.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU – PLÁN OBNOVY

Výzva č. 54 – Multikulturní šablony III pro MŠ Kurandové

Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2022

Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001807

 Šablony III pro MŠ Kurandové

Realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018576