Granty, Projekty a Spolupráce

SWOT analýza mateřských a základních škol

Výstupní zpráva viz https://swot.praha5.cz/

Splněná přání do školních lavic II

Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným průběhem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Chceme pro vás zprostředkovat poptávku a nabídku věcí, které potřebují či si jen přejí děti a žáci mateřských a základních škol.

V nabídce se často objevují  školní batohy a aktovky pro předškoláky. Naopak stále se poptává navlékání korálků pro 15ti letou slečnu.

Koordinátorem pro naši MŠ je paní učitelka ze třídy veverek – Michaela Spilková.

Fond Sidus – naše MŠ se letošní rok 2019/2020 zapojila a pomohla získat finanční prostředky pro ústav Fond Sidus, kteří pomáhají a podporují dlouhodobě nemocné.

Certifikat Fond Sidus pro MŠ Kurandové

Světluška – naše MŠ se pravidelně zapojuje do projektu na pomoc zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým. V září 2019 se nám podařilo vybrat částku 6 738,- Kč. ?

Certifikát Světluška pro MŠ Kurandové 

Celé Česko čte dětem – Od roku 2015 se úspěšně zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“ prostřednictvím různých aktivit (týden čtení dětem, babička a dědeček do školky).

Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči. Fotogalerie zde.


Portál hlavního města Prahy

MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti:

2018/2019 4 asistenti pg.
2019/2020 3 asistenti pg.
2020/2021 3 asistenti pg.


MČ PRAHA 5 – účast na dotačních programech – Celoroční volnočasové aktivity škol pomůcky do škol, další vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení a spolků na území MČ Praha 5


WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro předškolní děti je součástí ŠVP.

2020/2021 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts


STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.


LESY HL. M. PRAHY – programy pro děti k ekologické výchově.


ÚŘAD PRÁCE projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost- NIP „Nové pracovní příležitosti“.


Proxima Sociale o.p.s.

Proxima Sociale centrum primární prevence.

2020/2021 Primární prevence pro předškolní děti.


PRAHA PÓL RŮSTU
Výzva č. 49 
– Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. 9. 2019 – 31.8.2021  – projekt číslo  CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001493MŠ Kurandové_plakát A3

Výzva č. 54 – Multikulturní šablony III pro MŠ Kurandové

Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2022

Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001807

 Šablony III pro MŠ Kurandové

Realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018576