Provoz školy

Provoz – celodenní, 6:30 – 17:00 hod.
Kapacita školy – 112 dětí / 4 třídy
Věkové složení tříd – věkové smíšené skupiny (3 – 7 let)
Počet dětí ve třídě – 28 dětí

Zaměření školy – Vzdělávací program „Začít spolu“ se zaměřením na dodržování lidových tradic.

Děti přicházejí do mateřské školy do 8:30, potom se budova uzamyká. Případný pozdější příchod je možný po domluvě. V poledne je školka otevřena od 12:15 do 13:00. Odpoledne se otevírá ve 14:30. Provoz MŠ končí v 17:00, kdy se budova uzamyká.

V případě, že se z vážných důvodů rodiče zpozdí, je nutné zavolat na tel. 724 341 771 a domluvit se s učitelkou na podmínkách předání dítěte po skončení provozu MŠ.