Školné a stravné

Důležité informace týkajících se plateb školného a stravného pro školní rok 2023/2024:

1. Číslo účtu MŠ: 19 – 131 588 369/0800

2. Konstantní symbol: 0558

3. Platba školného: 1 144,- Kč (osvobozeny jsou všechny děti, které dosáhly do 31.8. věku 5 let od začátku školního roku až do ukončení školní docházky)

4. Platba stravného:
  1000,- Kč – všechny děti

5. Školné a stravné je nutno hradit zvlášť, s variabilními symboly dětí, které Vám budou rozdány třídními učitelkami.

6. Platby je třeba poukázat ideálně 5. dne v měsíci, nejpozději však do 10. dne v měsíci, trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě na účet MŠ.

7. Přeplatky stravného v jakékoli výši budou vyúčtovány vždy v červnu a vráceny na účet v nejbližším možném termínu.