Režim dne

6:30 – 9:00Hry a činnosti dle volby dětí
Tělovýchovné chvilky
9:00 – 9:15Hygiena, svačina
9:15 – 10:00Ranní kruh
Řízené činnosti
Hodnotící kruh
10:00 – 12:00Pobyt venku
12:00- 15:00Hygiena, oběd
Odpolední odpočinek, individuální činnosti s dětmi
Hygiena, svačina
15:00 – 17:00Hry a činnosti dle volby dětí
Individuální činnosti s dětmi