Zápis dětí do MŠ 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k nouzovým opatřením proběhne zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 bezkontaktně.

Od 1. 4. 2021 bude spuštěna aplikace „Zápisy do MŠ“ https://zapisdoms-praha5.praha.eu, můžete začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022 (dále jen Žádost).

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:

 1. patro – č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257000303
 2. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188
 3. patro – č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257000459

Sběr žádostí bude primárně probíhat od 3. 5. 2021 do 4. 5. 2021, po předchozí domluvě na emailu info@mskurandove.cz  maximálně do 16. 5. 2021.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí viz. výše.

Chtěli bychom vás požádat, abyste předání Žádosti do MŠ nenechávali na poslední chvíli, aby byl dostatek času na případné doplnění Žádosti.

Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: info@mskurandove.cz,
 • datovou schránkou na: s67kxpz,
 • zasláním prostřednictví České pošty – datum podání žádosti musí být nejpozději 4. 5. 2021,
 • do sběrného boxu ve dnech od 3. 5. 2021 do 4. 5. 2021 v době od 8:00 do 17:00 hodin, který bude umístěn v prostoru dvora a bude k němu označena cesta, mimo tuto dobu do poštovní schránky umístěné na plotě MŠ
 • osobně (viz. níže)

Pro osobní předání je z důvodu vyhlášenému nouzovému stavu nutná rezervace termínu dle volných kapacit ve dnech od 3. 5. 2020 do 4. 5. 2020 od 8,00 – 17,00 hod. V dalších dnech je osobní předání Žádosti pouze po domluvě v konkrétní čas. Den a čas si můžete rezervovat zde: https://doodle.com/poll/7b5a2bq8zgg36chz?utm_source=poll&utm_medium=link

V rezervaci (aplikace Doodle) uveďte vaše příjmení, telefonní číslo a identifikační číslo žádosti (vše za sebe do jednoho řádku). Vybraný čas potvrďte 2x kliknutím na zelené tlačítko. Pokud čas nelze vybrat, je již obsazen. Prosíme vás, pokud si zarezervujete čas např. 10:00 – 10:15 hod. – přijďte přesně v 10:00 hod. (v 10:15 hod. již přijde další registrovaný rodič). Branka bude otevřena a cesta označena.

Doručená „Žádost“ bude obsahovat:

 1. řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 2. doložení řádného očkování dítěte potvrzením od dětského lékaře,
 3. kopii rodného listu dítěte,
 4. cizinci doloží povolení k pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz.

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat MČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy.

Na Žádost můžete ručně připsat, jakou třídu preferujete. Pokud to kapacitní důvody dovolí, budeme se snažit tomuto požadavku vyhovět. V případě elektronického podání vložte do textu zprávy.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na úterý 18. května 2021 od 7,30 – 11,00 hod. po předchozí e – mailové domluvě.

Od 18. května 2021 budete postupně vyzýváni prostřednictvím vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 7. června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Školka nanečisto za přítomnosti dětí je plánována na 8. 6. 2021 od 16:00 do 17:00 hodin.

Organizační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí je plánována na 10. 6. 2021 od 16:30 hodin, pokud situace dovolí.

Vzhledem k situaci prosíme o sledování našich webových stránek, kde budou tyto termíny potvrzeny, případně dle situace budou určeny termíny náhradní.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

– věk dítěte (od 5 let povinná docházka, od 3 let nárok na místo v MŠ)
– trvalý pobyt dítěte (spádový obvod Praha 5) Toto kritérium bude ověřovat MČ Praha 5.

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.