Zápis dětí do MŠ 2023/2024

Milí rodiče,
níže najdete nejpozději 3.6.2023 seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 4.9.2023.
Na děti se těšíme 6.6.2023 na Školce nanečisto a na rodiče 8.6.2023 na třídní schůzce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 18.4.2023
Bližší informace naleznete zde
.

Od 11.4.2023 bude otevřena aplikace pro zápis do naší MŠ na školní rok 2023/24 

Aplikaci na zápis dítěte do MŠ naleznete zde.
Informace o naší MŠ naleznete zde.
Kritéria pro přijetí dětí 3 – 6 let pro rok 2023/2024 zde.

Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání od 2. 5. 2023 do 3. 5. 2023,
vždy v čase od 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin.
Řádně vyplněná Žádost se odevzdá v kanceláři ředitelky školy.
V aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ si rezervujte konkrétní čas.

Pokud budou veškerá místa již obsazená, přijďte v čase od 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin,
ale počítejte s možnou čekací dobou.
Děkujeme za pochopení.
Vzhledem k našemu programu Začít spolu, preferujeme osobní kontakt dle možnosti i s dítětem, ať začneme spolu.