Zápis dětí do MŠ 2024/2025

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 16. 4. 2024
Bližší informace naleznete zde
.

Od 1.4.2024 bude otevřena aplikace pro zápis do naší MŠ na školní rok 2024/25. 

Aplikaci na zápis dítěte do MŠ naleznete zde.
Informace o naší MŠ naleznete zde.
Kritéria pro přijetí dětí 3 – 6 let pro rok 2024/2025 zde.

Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání:
2. 5. 2024 v čase od 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin.
3. 5. 2024 v čase od 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00 hodin.
Řádně vyplněná Žádost se odevzdá v kanceláři ředitelky školy.
V aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ si rezervujte konkrétní čas.

Pokud budou veškerá místa již obsazená, přijďte v čase od 8,00 – 12,00, ale počítejte s možnou čekací dobou.
Děkujeme za pochopení.
Vzhledem k našemu programu Začít spolu, preferujeme osobní kontakt dle možnosti i s dítětem, ať začneme spolu.