Hygienická stanice

Na této stránce na jdete zprávy z poslední kontrol Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Poslední kontrola proběhla 11. 8. 2022

Posouzení jídelníčku za červen 2022 – Dle nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR je jídelníček ŠJ hodnocen jako VÝBORNÝ. V doporučeních pro zlepšení uvedla Hygienická stanice pouze drobnosti, a dle jejich slov
je jídelníček na vysoké úrovni. Dosáhli jsme 23 bodů z 27 celkových možných.

Záznam o měření soli v polévce

Protokol o kontrole školní jídeny

Protokol o kontrole školy