Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program „POJĎME ZAČÍT SPOLU“ je rozdělen do 3 integrovaných bloků:

ČLOVĚK – RODINA, LIDÉ KOLEM NÁS, MOJE TĚLO

PŘÍRODA KOLEM NÁS – V ŘÍŠI ROSTLIN, PO STOPÁCH ZVÍŘAT, ZEMĚ, ČAS

MÍSTO, KDE ŽIJEME – DOMOV, TRADICE, VĚDA A TECHNIKA, VESMÍR

Tyto integrované bloky jsou základem pro plánování a společným východiskem pro práci pedagogů v rámci jednotlivých tříd.

Smyslem celého projektu je rozvíjet kladný vztah k sobě a ostatním lidem a seznámit se s pravidly soužití. Rozvíjet samostatnost, upevňovat tělesnou zdatnost, podporovat prosociální chování a kamarádství. Přirozeně poznávat blízké i vzdálenější prostředí, ve kterém děti žijí. Vést děti k osvojení si základů hodnot, lásce k domovu a k přírodě. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje.

Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, respektuje všechny hlavní cíle. Konkretizace obsahu je uskutečňována prostřednictvím edukační činnosti na základě prožitků a zkušeností dětí. Je stavěn na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vždy vychází z osobní možnosti každého dítěte, ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají.

Ve třídách pracujeme podle projektů.

Témata jednotlivých projektů jsou v každé třídě plánována postupně dle školního vzdělávacího programu, potřeby i nahodilých situací. Svým obsahem vedou k naplňování klíčových kompetencí pro předškolní období.