Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Na základě usnesení zastupitelstva 38/5 ze dne 16.6.2022 mají Pražané daných cílových skupin možnost požádat o podporu. Usnesení najdete zde.

Směrnici ke snížení dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023 najdete zde.

Žádost o prominutí úplaty najdete zde.

Žádost o příspěvek z fondu Solidarity najdete zde.