Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Na základě usnesení zastupitelstva 5/67 ze dne 22.6.2023 mají Pražané daných cílových skupin možnost požádat o podporu. Usnesení najdete zde.

Žádost o prominutí úplaty najdete zde.

Žádost o příspěvek z fondu Solidarity najdete zde.