Obědy do škol

Vážení rodiče,

MČ Praha 5 nabízí zákonným zástupcům dětí zařadit se do programu „Obědy do škol„.

Pro zařazení do programu je podmínkou pobírání přídavku na dítě + jedné další sociální dávky (např. podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku, invalidního důchodu, příspěvku na bydlení, …).

Zde najdete pravidla, jejichž účelem je je stanovit jednotný postup pro využívání účelových neinvestičních finančních příspěvků (dále jen finanční příspěvek) přidělených z rozpočtu městské části Praha 5 mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 5 podle zákona č. 250/2000 Sb., pro účely stravování žáků v zařízeních školního stravování v rámci programu „Obědy do škol“.

Zákonní zástupci musejí podat žádost se všemi požadovanými dokumenty do 30. 9. 2023 na Odbor školství MČ P 5.

Žádost najdete zde. Její nedílnou součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů, kterou najdete zde.