Wattsenglish

Milí rodiče,

v naší mateřské škole realizujeme v rámci našeho školního vzdělávacího programu seznamování s anglickým jazykem metodou Wattsenglish.  V letošním školním roce 2022/2023 budeme pracovat s pracovními sešity Red. Angličtina je realizována pro předškolní děti. Angličtinu povedou paní učitelky, tudíž vám je šetřena cena za lektora. Děti si zakoupí pouze pracovní set. Cena za set (pracovní sešit a webový přístup k písničkách na portále MyWow!) je 650,- Kč.  Organizace Wattsenglish považuje za důležité, aby výuka byla prováděna komplexně, tzv. nejen v mateřské škole, ale děti se mohou učit také zábavnou formou s Vámi doma. Zakoupení pracovních sešitů bude probíhat ve třídě u paní učitelky úhradou 650,- Kč nejpozději do 13.9.2022. Prosíme, při úhradě mějte přesnou hotovost. Pracovní sešity děti dostanou na první hodině a ponechají si je ve školce.

Výuka aj bude  probíhat v čase 12:20 – 12:50 pro každou třídu v jiný den viz. níže. Tyto dny se v případě provozních důvodů mohou měnit.

Výuka angličtiny bude zahájena v týdnu od 10.10.2022.

Pondělí – žáby
Úterý – želvy
Středa – veverky
Čtvrtek – kočky

Výuku povedou naše paní učitelky.

Seznamování  dětí s cizím jazykem v mateřské škole probíhá od října do dubna. Bližší informace vám budou upřesněny v září na třídních schůzkách.

Více o metodě Wattsenglish naleznete zde.

Jazykové vzdělávání představuje samostatný dílčí specificky zaměřený projekt s vlastním vzdělávacím obsahem. Na základě národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený projekt – seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento projekt vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole a je zpracován v samostatné příloze k ŠVP PV. Projekt jazykového vzdělávání je v souladu s ŠVP.

Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání je zaměřen pro naše předškoláky, kteří do mateřské školy docházejí. Projekt seznamuje děti s anglickým jazykem formou hry, která působí na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení a upevnění správné výslovnosti. Dále se děti seznamují s cizí kulturou, učí se kooperaci, poznávají komunikaci v jiném jazyce.