Wattsenglish

Milí rodiče,

v naší mateřské škole realizujeme v rámci našeho školního vzdělávacího programu seznamování s anglickým jazykem metodou Wattsenglish. Angličtina je realizována pro předškolní děti, a je zdarma. V letošním školním roce 2020/2021 budeme pracovat s pracovními sešity Yellow (do konce roku zůstanou ve školce).

Výuka aj bude  probíhat každý čtvrtek a bude rozdělena na dvě skupiny (třída Veverky a Kočky) od 13,00 – 13,30 hod. a třída (Žabičky a Želvičky) od 13,30 – 14,00 hod.  Pro děti mladší bude připraven obvyklý program v MŠ obohacený o logopedické chvilky a pohyb. Paní učitelkou bude Bc. Monika Cermanová, která získala certifikát pro výuku této metody.

Seznamování  dětí s cizím jazykem v mateřské škole probíhá od října do dubna. Bližší informace vám budou upřesněny v září na třídních schůzkách.

Více o metodě Wattsenglish naleznete zde.

Jazykové vzdělávání představuje samostatný dílčí specificky zaměřený projekt s vlastním vzdělávacím obsahem. Na základě národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený projekt – seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento projekt vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole a je zpracován v samostatné příloze k ŠVP PV. Projekt jazykového vzdělávání je v souladu s ŠVP.

Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání je zaměřen pro naše předškoláky, kteří do mateřské školy docházejí. Projekt seznamuje děti s anglickým jazykem formou hry, která působí na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení a upevnění správné výslovnosti. Dále se děti seznamují s cizí kulturou, učí se kooperaci, poznávají komunikaci v jiném jazyce.