Wattsenglish

Milí rodiče,

v naší mateřské škole realizujeme v rámci našeho školního vzdělávacího programu seznamování s anglickým jazykem metodou Wattsenglish.  V letošním školním roce 2021/2022 budeme pracovat s pracovními sešity Red. Angličtina je realizována pro předškolní děti. Angličtinu povedou paní učitelky, tudíž vám je šetřena cena za lektora. Děti si zakoupí pouze pracovní set. Cena za set (učebnice a webový přístup k písničkách na portále MyWow!) je 650,- Kč.  Organizace Wattsenglish považuje za důležité, aby výuka byla prováděna komplexně, tzv. nejen v mateřské škole, ale děti se mohou učit také zábavnou formou s Vámi doma. Zakoupení učebnic bude probíhat ve třídě u paní učitelky úhradou 650,- Kč nejpozději do 10.9.2021. Prosíme, při úhradě mějte přesnou hotovost. Učebnice děti dostanou na první hodině a ponechají si je ve školce.

Výuka aj bude  probíhat v čase 12:20 – 12:50 pro každou třídu v jiný den viz. níže. Tyto dny se v případě provozních důvodů mohou měnit.

Pondělí – kočky
Úterý – želvy
Středa – veverky
Čtvrtek – žáby

Výuku povedou naše paní učitelky, které získaly certifikát pro výuku této metody.

Seznamování  dětí s cizím jazykem v mateřské škole probíhá od října do dubna. Bližší informace vám budou upřesněny v září na třídních schůzkách.

Více o metodě Wattsenglish naleznete zde.

Jazykové vzdělávání představuje samostatný dílčí specificky zaměřený projekt s vlastním vzdělávacím obsahem. Na základě národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený projekt – seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento projekt vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole a je zpracován v samostatné příloze k ŠVP PV. Projekt jazykového vzdělávání je v souladu s ŠVP.

Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání je zaměřen pro naše předškoláky, kteří do mateřské školy docházejí. Projekt seznamuje děti s anglickým jazykem formou hry, která působí na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení a upevnění správné výslovnosti. Dále se děti seznamují s cizí kulturou, učí se kooperaci, poznávají komunikaci v jiném jazyce.