Kroužky pro školní rok 2023/2024

U nejmladších dětí kroužky pro první rok předškolní docházky nedoporučujeme – pro děti je náročná adaptace a změna denního rytmu.

V době školních prázdnin se kroužky nekonají.
Kroužky jsou záměrně pouze ve dvou dnech, aby byl prostor také pro školní akce.

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tyto kroužky:

Pondělí:

16:00 – 16:45 Keramika – pí Jana Tůmová – ve druhém pololetí kroužek začíná od 12.2.2024                                       
2750,-Kč / 2. pololetí -13 lekcí
Přihlašování přes formulář bylo ukončeno. V případě, že byste měli zájem, aby vaše dítě navštěvovalo kroužek keramiky, kontaktujte vedení MŠ emailem.

16:00 – 16:45 Cvičení s Káčou – pí Mgr. Katka Přechová “Hraj-si” – začátek kroužku od 2.10.2023          
1800,-Kč / pololetí – 12 lekcí
Dítě přihlaste prostřednictvím stránek HRAJ-SI zde.

Středa:

16:00 – 16:45 Hudební hrátky s angličtinou – pí Dudková – – začátek kroužku od 2.10.2023    
2200,-Kč / pololetí  nebo na celý rok 4200,-Kč /rok                                                                                                             
Dítě přihlaste zde: dudkova.ter@gmail.com