Nadstandardní aktivity 2021/2022

Prezentace kroužků proběhne na třídní schůzce 6. 9. 2021, kde vám lektoři upřesní požadovaný minimální věk dítěte. Podrobnější informace k nabízeným kroužkům najdete také v samostatné složce na nástěnce v šatně, nebo na odkazech níže.

U nejmladších dětí kroužky pro první rok předškolní docházky nedoporučujeme – pro děti je náročná adaptace a změna denního rytmu.

Kroužky jsou záměrně pouze ve dvou dnech, aby byl prostor také pro školní akce.

Kroužky budou otevřeny v případě dostatečného zájmu dětí.

Pondělí:

16:00 – 16:45 Keramika – pí Jana Tůmová                                                    2550,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste u paní učitelek ve třídě do 30. 9. 2021

16:00 – 16:45 Cvičení s Káčou – pí Mgr. Katka Přechová “Hraj-si”        1750,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.hraj-si.com/node/3455

16:00 – 16:45 Kroužek pro kluky – agentura Rytmik                                2020,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149

Středa:

16:00 – 16:45 Hudební hrátky s angličtinou – pí Dudková    2000,-Kč / pololetí nebo 3800,-Kč/rok                                                                                                                                       
Dítě přihlaste zde: dudkova.ter@gmail.com

16:00 – 16:45 Kroužek Povídálek  – agentura Rytmik                                  2020,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149


16:00 – 16:45 Taneční a pohybová výchova – agentura Rytmik          1800,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149

V novém školním roce MČ Praha 5 spustí opět program Aktivní město Praha 5 s příspěvky na pravidelnou sportovní činnost dětí.

I v novém školním roce se mohou rodiče dětí mladších 18 let zapojit do programu Aktivní město a získat od radnice MČ Praha 5 příspěvek ve výši 1 000 Kč na své pravidelné sportovní aktivity. Obdobně jako v předchozím ročníku mohou rodiče příspěvky využít na sportovní aktivity poskytované stovkami organizací nejen na Praze 5, ale i v ostatních městských částech hlavního města. Jednou z podmínek pro uplatnění příspěvku je, že je pořadatel dané aktivity je registrován v programu Aktivní město prostřednictvím aplikace www.aktivnimesto.cz.

Rodiče (zákonní zástupci dětí) se budou moci do Aktivního města registrovat na adrese www.aktivnimesto.cz po zahájení školního roku, od 1. září 2021, kde se také dozvědí veškeré detaily k programu Aktivní město Praha 5. Žádosti o příspěvek bude možno podávat až do vyčerpání rozpočtu, nebo do 27.12.2021, ale není na co čekat. Zaregistrujte se, požádejte o příspěvek a užijte si zábavu dětí co nejdříve.