Kroužky pro školní rok 2022/2023

Prezentace kroužků proběhne na třídní schůzce v pondělí 5. 9. 2022, kde vám lektoři upřesní požadovaný minimální věk dítěte. Podrobnější informace k nabízeným kroužkům najdete také v samostatné složce na nástěnce v šatně, nebo na odkazech níže.

U nejmladších dětí kroužky pro první rok předškolní docházky nedoporučujeme – pro děti je náročná adaptace a změna denního rytmu.

Kroužky jsou záměrně pouze ve dvou dnech, aby byl prostor také pro školní akce.

Kroužky budou otevřeny v případě dostatečného zájmu dětí.

Pondělí:

16:00 – 16:45 Keramika – pí Jana Tůmová                                                   
2925,-Kč / pololetí – 13 lekcí
Dítě přihlaste u paní učitelek ve třídě do 30. 9. 2022

16:00 – 16:45 Cvičení s Káčou – pí Mgr. Katka Přechová “Hraj-si”       
1800,-Kč / pololetí – 12 lekcí
Dítě přihlaste zde: https://www.hraj-si.com/node/4067

16:00 – 16:45 Dramatický kroužek – agentura Rytmik                               
2400,-Kč / pololetí – 13 lekcí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149

Středa:

16:00 – 16:45 Hudební hrátky s angličtinou – pí Dudková    
2200,-Kč / pololetí  nebo na celý rok 4200,-Kč /rok                                                                                                             
Dítě přihlaste zde: dudkova.ter@gmail.com

16:00 – 16:45 Taneční a pohybová výchova  – agentura Rytmik                                 
2200,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149

16:00 – 16:45 Flétnička pro nejmenší – agentura Rytmik         
2470,-Kč / pololetí
Dítě přihlaste zde: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=149