Rada rodičů

Prosíme o uhrazení ročního příspěvku do fondu Rady rodičů ve výši 1800,- Kč/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2023.
Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. 900,-Kč do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2024.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 180,-Kč/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: hana.prokopova@gmail.com

Rodičům, kteří příspěvek již zaplatili, děkujeme za včasnou úhradu.

Rada rodičů v roce 2023/2024

Kontakty:

Jana Niklová – předsedkyně výboru, nikla@centrum.cz

Alžběta Procházková – místopředsedkyně, prochazkalzbeta@gmail.com

Hana Hajná – pokladník, hana.prokopova@gmail.com

Žaneta Mehešová – zapisovatelka, mehesovaz@seznam.cz

Přehled hospodaření Rady rodičů za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

VT 2022/2023 uzávěrka