O MŠ Kurandové

Jsme státní mateřská škola poskytující péči, výchovu a vzdělávání dětem ve věku 3 – 7 let podle vzdělávacího programu Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“). V roce 2013 jsme získali certifikát Mateřská škola Začít spolu.

Součástí školního vzdělávacího programu je seznamování předškolních dětí s anglickým jazykem metodou Wattsenglish.

Celková kapacita školy je 112 dětí, rozdělených do čtyř věkově smíšených tříd.

Mateřská škola je umístěna v jednopatrové panelové budově, má 2 samostatné pavilony s vlastními vchody a hospodářskou část. V blízkosti školy se nachází Přírodní rezervace Prokopské údolí, kterou využíváme pro pěší výlety.

Třídy tvoří centra aktivit, vybavení prostor nábytkem a učebními pomůckami je účelné. Veškeré vybavení a zařízení školy splňuje požadavky hygienické i bezpečnostní.

Součástí mateřské školy je vlastní kuchyň, keramická dílna s vlastní keramickou pecí, hrnčířským kruhem a zahrada.

Školka má velkou, prostornou, stromy zastíněnou školní zahradu. Ta je vybavena přírodními prvky, venkovní kuchyňkou, týpí, hmatovým chodníkem, labyrintem, prolézačkami, pískovištěm, zahradním nábytkem, pracovními stoly a dalším vybavením. V letních měsících k osvěžení dětí využíváme mlhovadlo. Součástí zahrady je i pítko, které dětem zajišťuje pitný režim. Součástí zahrady je i multifunkční herní plocha s povrchem SmartSoft s barevným označením fotbalového a dopravního hřiště s dopravními značkami. Školní zahrada nám slouží dobře ve všech ročních obdobích a děti se na ní cítí dobře. Když počasí dovolí, tak jí často využíváme i k řízené činnosti v dopoledních hodinách, kdy se nám stane výukovým místem.