Aktuality školní jídelny

Ceny stravného od 1. 9. 2023


Děti do 6 let:
přesnídávka:          11,- Kč
oběd:                         28,- Kč
svačina:                    11,- Kč

Celkem:                    50,- Kč

Děti od 7 let:
přesnídávka:         11,- Kč
oběd:                         23,- Kč
svačina:                     11,- Kč

Celkem:                     52,- Kč


Ceny stravného jsou v souladu s vyhláškou č.272/2021 Sb., platnou od 1. 9. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající rodiče prosíme, aby nastavili trvalé příkazy stravného na 1000Kč/měsíc, školného na 1144,-Kč/měsíc – variabilní symboly zůstávají stejné.

Rodiče nově přijatých dětí dostanou podklady k platbám včetně variabilních symbolů při vyzvedávání čipů.

Děkujeme za pochopení.

Vedení MŠ