Často kladené otázky

Do tříd dochází nemocné děti, které nakazí ostatní.

O tomto problému víme. Apelujeme na všechny rodiče, aby chránili své dítě a byli ohleduplní k dětem ostatním. Pokud učitel zjistí u dítěte akutní zdravotní problém, telefonicky kontaktuje rodiče a žádá odchod dítěte z MŠ. Na zdravotní nepohodu dětí učitelé rodiče upozorňují. Nemocné dítě do předškolního zařízení nepatří. Rodiče se zavazují respektovat školní řád.

Adaptační program – při adaptaci větší aktivitu učitelek při zapojování nováčků do chodu třídy, „nenásilně“ je přebrat od rodičů a vtáhnout do kolektivu dětí.

Rodiče mohou s dětmi ve třídách pobývat, délka adaptace je individuální. Je určena potřebami dítěte a jeho rodičů. Způsob adaptace volí rodiče spolu s učiteli a je věcí vzájemné dohody.

Kontrola vhodnosti a kompletnosti oblečení na vycházky dětí, zejména v zimním období.

Děti mají být v oblékání samostatné. Učitelé dohlížejí na to, zda si dítě dle ročního období obléklo to co má. (např. nasazené rukavice, čepice, zapnutý zip u bundy, atd).

Více komunikace rodič – učitel, více společných příležitostí rodič + dítě + učitel.

Třídní učitelé pořádají třídní schůzky 1x do roka a 2x během roku vypisují individuální konzultace dostupné všem rodičům. O konzultace je možné požádat učitele i mimo tyto vypsané termíny.

Setkání učitelů, rodičů a dětí je na neformálních akcích jednotlivých tříd během školního roku.

Škola v přírodě

V minulosti tato nadstandardní aktivita byla nabízena, pro nedostatečný zájem z řad rodičů nebyl dostatečný zájem.

Rozvržení pracovních týmů ve třídách.

Ředitelka školy sestavuje třídní týmy s ohledem na aktuální stav v celé MŠ, personální stav a právní normy. Kvalitu práce pedagogů sleduje a vyhodnocuje.