Prosba – respirační onemocnění

Milí rodiče,

vzhledem k narůstajícím počtům respiračních onemocnění a Covid pozitivních, vás opakovaně žádáme, abyste do školky vodili pouze úplně zdravé děti, jak je popsáno v Pravidlech k nástupu dětí  platných od 1.9.2021 (výňatek viz. níže), které jste stvrdili svým podpisem. Začínají se množit případy docházky zcela evidentně nemocných dětí.

  • Při každodenním příchodu do MŠ bude u dítěte pedagogem vizuálně provedena kontrola zdravotního stavu
  • Pedagog je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky jakéhokoliv onemocnění.
  • Nebudeme brát na zřetel ústní informaci rodičů o alergické rýmě nebo kašli. V tomto případě budeme požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Předem vám děkujeme za ohleduplnost vůči zdravým dětem i paním učitelkám, které také každodenně řeší nepříjemnou komunikaci ohledně zdravotního stavu dětí.

Děkujeme!

Kolektiv MŠ