Na svatého Martina

Milí rodiče a děti,

v uplynulém týdnu jsme se věnovali tématu o svatém Martinovi. Na začátku týdne jsme skrze legendu zjistili, kdo byl svatý Martin. Kde se narodil, kdo ho vychoval, čím se v dospělosti živil a také proč se stal svatým. Popovídali jsme si o tom, co znamená být v nouzi a zda už děti někdy někomu pomohly. Při této příležitosti jsme si stihli zopakovat naše třídní pravidla – především, jak být k ostatním slušný, tolerantní a nápomocný.

Děti si v centrech během týdne zahrály divadlo, jehož dějem byla právě svatomartinská legenda; z obrazků postavily ve správném pořadí celý příběh; upekly výborné martinské rohlíčky; bílý kůň se těšil z novéhu účesu v podobě modré vlny; děti také vyrobily husičky na pekáč a zmizíkem nakreslily příjezd bílého koně.
Celým týdnem nás provázely také pranostiky o svatém Martinovi. Společně jsme si vyložili jejich významy a řekli si, jak takové pranostiky vznikaly.

Ve čtvrtek nechyběla pravidlená návštěva solné jeskyně. Tentokrát jsme se tam vydali v hojném počtu a i přesto, že je prostor jeskyně skromný, děti se chovaly opravdu vzorně. Moc je za to chválíme.

Těšíme se na další týden Jana, Anet, Jíťa