Pozitivní dítě – karanténa pro třídu žabiček, část želviček a děti z kroužku Pohádkové cvičení.

Vážení rodiče,

ve třídě žabiček nám rodiče dnes nahlásili dítě s pozitivním PCR testem. Jelikož dítě bylo ve školce ještě včera, spadají do karantény všechny děti a paní učitelky ze třídy žabiček, které byly v pondělí ve školce. Do karantény se dostávají i děti z kroužku Pohádkové cvičení, kterého se dané dítě zúčastnilo. Dále děti se kterými se dítě potkalo v ranní třídě. Vedení MŠ kontaktovalo hygienickou stanici, ta nařídila karanténu (viz příloha) a bude rodiče ještě obesílat sms zprávou. Z provozních důvodů (v tuto chvíli máme část personálu také v karanténě) nelze zajistit provoz ve všech třídách od 6.30 hod a odpoledne do 17.00 hod. Všechny třídy budou prozatím zajišťovat provoz od 8.00 hod do 16.00 hod. Ve zbývajících hodinách budou děti i nadále na pavilonech spojovány. V tuto chvíli vám předáváme veškeré informace, které máme, následně se již musíte rozhodnout o dalším postupu samostatně (zda dítě v okrajových časech do spojených tříd dávat, popř. zvážit otestování svých dětí). Prosíme sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě jakékoliv zdravotní nepohody u dětí (např. respirační problémy, střevní problémy, únava, zvýšená teplota, atd.) buďte ohleduplní k ostatním dětem, rodičům i nám všem a neposílejte děti do MŠ.

I přes výše uvedené se dnešní “Den s tatínky” koná beze změn, jelikož probíhá ve venkovních prostorách. Těšíme se na vás.

Vedení MŠ