Pojedeme na lyže

Milí rodiče,

předchozí týden se nesl v duchu zimních sportů a v souvislosti s aktuálním tématem zimní olympiády jsme na něj navázali. A co se dělo tento týden?
Mapovali jsme s dětmi průběh olympijských her a také jsme se jim snažili přiblížit co nejvěrněji olympijské symboly, názvy jednotlivých disciplín a pojmenovat správně sportovce, například lyžařka/bruslař. Snažili jsme se podpořit rozvoj předčtenářské gramotnosti při vytváření kladného přístupu ke knihám (hledáním olympijských symbolů, zimních sportů, prohlížením knih dle vlastního zájmu), poslechem a ústním vyjádřením (porozumět obsahu říkadel, následně je interpretovat, nebát se vyjádřit a komunikovat ve skupinách), kladným přístupem k psaní a počítání (uvolněním ruky, nácvikem psaní písmen Česko, skládáním rozstříhaných obrázků s číslicemi a volbou vhodných pohybových her na počítání do 6ti).
Děti už vědí mnoho faktů o olympijských hrách, zkuste se jich zeptat! Jaké barvy má česká vlajka? Jaké znáš olympijské sporty? Jaký tvar má medaile? Jaké znáš olympijské symboly? Kde se zapaluje olympijský oheň? Kde se letos konají olympijské hry? A jelikož je Čína daleko, naučili jsme se říkadlo ,,Na výlet”, které děti moc bavilo.

Na výlet my jdeme spolu,
do kopce a z kopce dolů.
Utíkáme z kopce klusem,
jak když jedem autobusem.
Utíkáme, utíkáme, na nikoho nečekáme.
Z výletu už nemůžeme, nožičkám my pomůžeme.
Jeden krok a druhý krok, takhle půjdeme domů rok.


V centrech aktivit (Hudbě) děti dramatizovaly píseň Pojedeme na lyže https://www.youtube.com/watch?v=-ji_54_A1p4&ab_channel=TeenaAxolotl. Video přikládáme níže.

V Kostkách děti postavily z dřevěných kostiček vysoké sloupy s olympijským ohněm (pojmy nejvyšší, nejnižší, vyšší, nižší), v Knihách a písmenech procvičovaly písmena a držení tužky, v Dramatice si vyzkoušely pantomimu sportů, Dílna se proměnila ve výrobnu lyží a děti v centru Pokusy a objevy měly za úkol zjistit, zda je možné malovat ledem. Zrak a jemnou motoriku prověřily děti při skládání obrázků zimních sportů v Manipulačních hrách.

Připomínáme, že příští týden v úterý se koná na školní zahradě Masopust. Vstupenkou je tradiční masopustní maska/kostým (platí pro rodiče i děti). Děti můžou přijít v maskách už ráno:-)

Klidný víkend přejí Anet, Jana a Jíťa