Zápisy do ZŠ a seminář Školní zralost

Milí rodiče předškoláků,

rádi bychom vám připomněli, že zápisy do škol se blíží.  V odkazech níže, najdete jednotlivé školy v okolí a jejich bližší informace k zápisům v nich.

Zde najdete pozvánku na seminář Školní zralost který proběhne 17. 3. 2022 ve FZŠ Drtinova.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Kopie posouzení musí být též doložena do MŠ, abychom pro příští školní počítali s docházkou dítěte do MŠ. Následně do MŠ doložte rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, kterou vám po zápise vydá ZŠ.
Pokud tedy uvažujete o odkladu školní docházky, nezapomeňte se do poradenského zařízení objednat.

Školy na Barrandově

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace
https://www.zsbarr.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy/

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace
https://www.fzsbarr.cz/zapis-do-zs/

Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace
https://www.zspodzvahovem.cz/zapis-prestup/