My tři králové 🤴🏻🤴🏼🤴🏿

Milí rodiče a milé želvičky,

vánoční svátky jsou za námi a my jsme se vrátili zpátky do školky. Bohužel v jiném složení. 

Paní učitelka Miluška se nám snad vrátí koncem ledna a do třídy se k nám připojila paní učitelka z žabí třídy, Anetka.

Jelikož nás v pondělí bylo málo, tak jsme se spojili se žabičkami. Společně jsme se uvítali po Vánocích a vyprávěli jsme si, co jsme dostali od Ježíška a jak jsme strávili vánoční svátky.

V týdnu jsme si povídali o třech králích. Shlédli jsme krátký příběh a vyprávěli si, proč putovali do Betléma, za kým šli a co nesli.

A co jsme dělali v centrech?

V ateliéru jsme malovali koruny suchým pastelem, v manipulačkách jsme vytvářeli tři krále z ubrousků a v písku stavěli město Betlém. Také jsme dělali pracovní listy na grafomotoriku, matematickou pregramostnost a opisovali jsme písmena. Kromě opisování písmen na papír jsme obkreslovali i sami sebe, a to dřívky v kostkách. 

Zdobili jsme si koruny v dílně, hráli na klavír a zvládli jsme i zdramatizovat pohádku o třech králích. 

Protože jsme v týdnu dost cvičili, tak jsme si v pátek udělali hrací den a moc jsme si ho užili.

Přejeme Vám krásný víkend,

Anet a Jana