Úřední deska

  • Školské obvody MŠ MČ Praha 5
  • Stanovisko ČŠI k organizování placených kroužků v MŠ
  • MČ Praha 5 – Projekt Obědy do škol – pravidla
  • MČ Praha 5 – Žádost o příspěvek na školní stravování -2019
  • Informace o zpracování osobních údajů dětí
  • Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí z MŠ
  • HSHMP – Upozornění pro rodiče