Wattsenglish

Naše mateřská škola nabízí výuku anglického jazyka pro všechny předškoláky naší školy pomocí metody Wattsenglish.  Více o metodě Wattsenglish naleznete zde.

Jazykové vzdělávání představuje samostatný dílčí specificky zaměřený projekt s vlastním vzdělávacím obsahem. Na základě národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců doplňuje mateřská škola hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený projekt – seznamování dětí se základy anglického jazyka. Tento projekt vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v mateřské škole a je zpracován v samostatné příloze k ŠVP PV. Projekt jazykového vzdělávání je v souladu s ŠVP.

Vzdělávací obsah jazykového vzdělávání je v letošním roce zaměřen pro všechny  předškoláky naší mateřské školy. Projekt seznamuje děti s anglickým jazykem formou hry, která působí na více smyslů, prožitkové učení, nepřímé učení a upevnění správné výslovnosti. Dále se děti seznamují s cizí kulturou, učí se kooperaci, poznávají komunikaci v jiném jazyce. Všichni pedagogové, kteří světem angličtiny na naší mateřské škole děti provázejí metodou Wattsenglish, prošli odborným školením a následnými workshopy. Vyučují efektivně a hravě, zásadně podle výukových materiálů Wow! a dodržují přesný manuál výuky.

Součástí výuky jsou učební sešity a dvd s probírajícími tématy.