Den otevřených dveří trochu jinak

K jaru patří slunce, zelená barva, ale také zápis do školek. V tuto dobu pravidelně pořádáme v naší mateřské škole Den otevřených dveří. Díky této akci se do školky můžete osobně přijít podívat, seznámit se s naším programem a zeptat se na vše důležité co vás zajímá. Vzhledem k nelehké situaci a epidemiologickým opatřením spojeným s Covid-19 se bohužel tento den uskutečnit nemůže. Proto jsme si pro vás připravili o naší škole prezentaci.

Mateřská škola Kurandové – režim dne a centra aktivit https://youtu.be/J9UEkUDaSWM

Mateřská škola Kurandové – budova a zahrada https://youtu.be/Ri0Wxl7S-oo

Mateřská škola Kurandové – akce pro děti a rodiče https://youtu.be/dXwb9CgEwQQ

Věříme, že se nám podaří školku touto cestou představit celou, a to v té nejpřirozenější podobě.

Naše školka pracuje v programu Začít spolu, na který získala již v roce 2013 certifikát. Program zdůrazňuje individuální přístup k dětem a velký důraz klade na spolupráci s rodinou. Rodiče jsou u nás vítáni. Většina se postupně stává velkými pomocníky a partnery. Pro výchovu dětí je tato spolupráce velice důležitá. Pořádáme individuální schůzky, které se často stávají přátelským posezením.

Naše mateřská škola je rozdělena do čtyř věkově smíšených tříd. Mladší děti se přirozeným způsobem učí od starších kamarádů. Nečekejte u nás třídu předškoláků, která vyplňuje pracovní listy. Nejstarší děti předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Pro vstup do školy je tato role velmi důležitá. Umět pomoc, dokázat poradit, přizpůsobit se mladšímu. Být tím, kdo umí vyřídit vzkaz, dodržuje dohodnutá pravidla, dokáže vyjádřit své pocity, řeší problémy, má svůj názor a nebojí se ho vyjádřit. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti, upevňování tělesné zdatnosti, zdokonalování dovedností, jak jemné, tak i hrubé motoriky. Chceme, aby nedílnou součástí byl rozvoj řeči rodného i cizího jazyka, paměti, pozornosti a sebevyjadřování, které předcházejí čtení, psaní a počítání. Bereme ohledy především na pocity a individualitu dětí. Jsme jim průvodcem, rádcem a kamarádem. Klademe důraz na prožitek, zkušenost vzniklou hledáním, experimentováním, ale i poznáním. Předmatematickou gramotnost rozvíjíme částečně i pomocí Hejného metody.

Jedenkrát týdně probíhá ve školce pro předškoláky angličtina metodou školy Wattsenglish. Hlavním prostředkem výuky je hra, zpěv písní a jednoduchá cvičení. Průvodcem ve výuce je plyšová vrána, „Maggie“, která si s dětmi povídá, procvičuje a tím fixuje jednotlivé fráze.

S dětmi pracujeme v takzvaných centrech aktivit. Tato centra si děti vybírají dle svého zájmu, nálady a zaměření. Podrobněji vše zjistíte v naší videoprezentaci, která je doplněna množstvím fotografií.

Nejdůležitější je však pro nás nemluvit „o tom“, nepřednášet, nepředávat moudra, ale společně si na „to“ zahrát, vyzkoušet, splést se a vyzkoušet znovu. Hra na něco, na někoho, s něčím a s někým, to je cesta k prožitkovému učení.

Školka má velkou, prostornou, stromy zastíněnou školní zahradu. Ta je vybavena přírodními prvky, venkovní kuchyňkou, tepee, hmatovým chodníkem, labyrintem, prolézačkami, pískovištěm, zahradním nábytkem i pracovními stoly. V letních měsících k osvěžení dětí využíváme mlhovadlo. Součástí zahrady je i multifunkční herní plocha s povrchem SmartSoft s barevným označením fotbalového a dopravního hřiště s dopravními značkami. Školní zahrada nám slouží dobře ve všech ročních obdobích a děti se na ní cítí dobře. Když počasí dovolí, tak jí často využíváme i k řízené činnosti v dopoledních hodinách, kdy se nám stane výukovým místem.

V blízkosti školy se nachází přírodní rezervace Prokopské údolí a Chuchelský háj. Tato místa slouží k pravidelným jarním výletům i vycházkám.

Škola spolupracuje s firmou ,,Hraj-si“, která pro nás pořádá akce, kroužky a letní tábor. Zpětná vazba  je nejen od nás, dětí, ale i rodičů velice kladná. Jelikož vlastníme keramickou pec nabízíme kroužek keramiky.

Úvodní slovo je již dostatečně dlouhé, a tak neváhejte a pusťte si naší prezentaci pomocí které se k nám jistě dostanete ještě blíž.

Případné dotazy rádi zodpovíme.

Těšíme se na vás!

Tým mateřské školy.